Nhảy đến nội dung
x

Nhóm nghiên cứu ứng dụng quan hệ lao động (ALR)

1. Giới thiệu

Nhóm nghiên cứu ứng dụng Quan hệ lao động (ALR) thuộc Khoa Lao động và Công đoàn, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU). ALR tập trung vào việc nghiên cứu và đào tạo về quan hệ lao động; phối hợp với các địa phương và tổ chức tìm kiếm và thực hiện các dự án nhóm nhằm phát triển quan hệ lao động ổn định cho các địa phương và tổ chức. Do đó, chúng tôi tập trung vào trách nhiệm chuyển giao kiến thức và các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực Quan hệ lao động.
Mục tiêu:
- ALR tập trung vào nghiên cứu kiến thức liên quan đến lĩnh vực quan hệ lao động, kinh tế lao động, hành vi tổ chức. 
- ALR nghiên cứu các đề tài nghiên cứu ứng dụng do Viện nghiên cứu công nhân, Liên đoàn lao động và các địa phương đặt hàng.
- ALR thực hiện các đề tài nghiên cứu ứng dụng hợp tác với nước ngoài hoặc các tổ chức phi Chính phủ đặt hàng.

2. Chủ đề nghiên cứu

- Quan hệ lao động.
- Hành vi tổ chức.
- Kinh tế lao động.
- Quản trị nguồn nhân lực.

3. Thành viên nhóm
STT Hình ảnh Thông tin
1 Nguyen Dinh Hoa

 

TS. Nguyễn Đình Hoà

- Trưởng khoa Lao động và Công đoàn, Trưởng nhóm nghiên cứu ứng dụng Quan hệ lao động.
- Giảng viên, Khoa Lao động và công đoàn, Đại học Tôn Đức Thắng.

Lĩnh vực chuyên môn: Quản trị nguồn nhân lực, Quan hệ lao động.

2 DuongTheDuy

 

NCS. Dương Thế Duy

-Thành viên nhóm nghiên cứu ứng dụng Quan hệ lao động.

Lĩnh vực chuyên môn: Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế vi mô.

3 Hoang Thi Tuong Vinh

 

NCS. Hoàng Thị Tường Vinh

- Thành viên nhóm nghiên cứu ứng dụng Quan hệ lao động.
- Giảng viên, Khoa Lao động và công đoàn, Đại học Tôn Đức Thắng.

Lĩnh vực chuyên môn: Hành vi tổ chức, Quan hệ lao động

 

4. Công bố - Dự án

.