Nhảy đến nội dung
x

Hoạt động nổi bật

Sau 8 năm hoạt động, Khoa lao động và công đoàn đã đi đúng định hướng với 07 ưu điểm nổi bật sau:

  1.  Kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp 4 khóa có việc làm đạt tỷ lệ 99,8%. Nhiều sinh viên tốt nghiệp hiện phụ trách các vị trí tuyển dụng nhân sự, đào tạo, tiền lương và phúc lợi ở các doanh nghiệp lớn như Tôn Hoa Sen, Nova Feed, Bưu điện TP.HCM.
  2.  Chương trình đào tạo được thiết kế theo chương trình của các trường xếp hạng TOP 100 trên thế giới như Đại học Cornell, Illinois (Mỹ), Mc Gill (Canada). Trong đó, một số môn học giảng dạy bằng tiếng Anh, giúp sinh viên tăng kỹ năng tiếng Anh chuyên ngành.
  3.  Khoa ký kết thỏa thuận dài hạn với các giảng viên nước ngoài đến từ các Trường đại học nổi tiếng như Đại học Cornell, Illinois, Michigan State (Mỹ) tham gia giảng dạy.
  4.  Trong 4 năm học, sinh viên được thực tập nghề nghiệp tại doanh nghiệp 04 đợt, mỗi đợt 1 tháng, giúp sinh viên có thêm kinh nghiệm thực tế.
  5.  Khoa có quan hệ với 22 Liên đoàn lao động và 52 doanh nghiệp để giới thiệu sinh viên đến thực tập. Mỗi năm, Khoa mời ít nhất 04 Giám đốc nhân sự, chuyên gia Công đoàn chia sẻ với sinh viên về ngành nghề.
  6. Khoa trang bị phòng mô phỏng để sinh viên có điều kiện thực hành về các công việc về quản trị nguồn nhân lực và hoạt động công đoàn.

  7. Khoa tạo điều kiện sinh viên kết hợp với Giáo sư quốc tế, Giảng viên thực hiện các dự án và đề tài NCKH. Khoa sẽ giới thiệu Trường cho sinh viên học thạc sĩ ở nước ngoài sau khi tốt nghiệp.