Nhảy đến nội dung
x

Trang chủ

Tin tức - Sự kiện

Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2024

Ngày 15/6/2024, tại sân Quốc phòng Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU), Ban Thường vụ Đoàn Trường cùng Ban Thư ký Hội Sinh viên đã long trọng tổ ch

SINH VIÊN CỦA KHOA ĐI GIAO LƯU VĂN HÓA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG  NGHỆ QUỐC GIA, ĐÀI LOAN (NTUST)

Nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế của Khoa với các đối tác nước ngoài cũng như giúp cho giảng viên, sinh viên Khoa có cơ hội trao đổi học thuật

Hợp tác quốc tế

Đoàn sinh viên Trường Wofford College (Mỹ) tham gia buổi giao lưu văn hóa tại TDTU

Ngày 20.1.2024, 02 giảng viên và 15 Sinh viên từ Trường Wofford College (Mỹ) đến Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tham quan và giao lưu văn hóa,

Tăng cường hợp tác với đối tác nước ngoài

Trong chuyến đi công tác nước ngoài của đoàn giảng viên Khoa từ ngày 20/5-25/5/2024, Ban Lãnh đạo Khoa cùng đoàn giảng viên đã có cơ hội họp với Ba