Nhảy đến nội dung
x

Trang chủ

Tin tức - Sự kiện

Khóa học ngắn hạn của đoàn sinh viên Cornell tại Khoa Lao động và Công đoàn

Từ ngày 04-16/01/2019 đoàn sinh viên Trường đại học Cornell – Mỹ gồm 02 giảng viên, 08 sinh viên đến học tập và giao lưu

Hội trại rèn luyện kỹ năng 2018

Ngày 17 và 18/11/2018 Khoa Lao động và Công đoàn tổ chức Hội trại rèn luyện kỹ năng 2018 cho 82 sinh viên đăng ký tham d

Hợp tác quốc tế

Khóa học ngắn hạn của đoàn sinh viên Cornell tại Khoa Lao động và Công đoàn

Từ ngày 04-16/01/2019 đoàn sinh viên Trường đại học Cornell – Mỹ gồm 02 giảng viên, 08 sinh viên đến học tập và giao lưu

Chuyến tham quan, tìm hiểu Trường Đại học Nanhua

Từ ngày 24-28/9/2018, 10 cựu sinh viên và sinh viên của Khoa có chuyến tham quan, tìm hiểu về Trường đại học Nanhua – Đà

 

Video Clip Hướng nghiệp