Nhảy đến nội dung
x

Giáo dục

Giáo dục

Chương trình Giáo dục đại học

Chương trình Giáo dục đại học

Chương trình giáo dục đại học ngành Quan hệ lao động

Đào tạo ngắn hạn

Đào tạo ngắn hạn

Các chương trình đào tạo ngắn hạn dành cho doanh nghiệp

Sinh viên quốc tế

Sinh viên quốc tế

Chương trình trao đổi sinh viên quốc tế

Danh mục ngành

Kiểm định

Kiểm định chương trình đào tạo

Kiểm định chương trình đào tạo

Hoạt động giáo dục

LỄ TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 05/2024

Vào ngày 17/5/2024, có 39 Tân cử nhân của Khoa Lao động và Công đoàn được trao bằng tại Lễ tốt nghiệp đợt tháng 05/2024.

Ngành Quan hệ lao động của Khoa Lao động và Công đoàn, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đạt chuẩn kiểm định FIBAA - Tổ chức kiểm định Quản trị kinh doanh quốc tế

Tháng 11/2021, Tổ chức kiểm định Quản trị kinh doanh quốc tế - Foundation for International Business Administration Accr

Toạ đàm trực tuyến về cải tiến chương trình đào tạo

(NSTT) – Ngày 23/10/2021, Khoa Lao động & Công đoàn (trường Đại học Tôn Đức Thắng) đã tổ chức buổi toạ đàm trực tuyế