Nhảy đến nội dung
x

Kiểm định chương trình đào tạo

Để đảm bảo chất lượng hoạt động dạy và học cũng như không ngừng cải tiến chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Khoa Lao động và Công đoàn có kế hoạch kiểm định chất lượng chương trình đào tạo (CTĐT) theo Bộ tiêu chuẩn FIBAA.

FIBAA là từ viết tắt của Tổ chức Kiểm định Quản trị Kinh doanh Quốc tế, một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập để thúc đẩy chất lượng và tính minh bạch trong giáo dục và khoa học bằng cách trao Dấu Chất lượng cho các chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục. Tổ chức FIBAA được thành lập vào năm 1994 và trở thành một trong những cơ quan đầu tiên được công nhận bởi Hội đồng kiểm định của Đức. Hiện FIBAA là thành viên của Hiệp hội Châu Âu về Đảm bảo chất lượng trong giáo dục đại học (ENQA), được liệt kê trong danh sách Đăng ký tổ chức Đảm bảo chất lượng Châu Âu về Giáo dục Đại học (EQAR), là thành viên chính thức của Hiệp hội Đại học Châu Âu (EUA), của Mạng lưới các cơ quan đảm bảo chất lượng trong giáo dục đại học ở Trung và Đông Âu (CEENQA) và Mạng lưới các tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học quốc tế (INQAAHE). Nhiệm vụ của FIBAA là kiểm định, đánh giá và phát triển các tổ chức, chương trình giáo dục trên thế giới.

Thực hiện công tác tự đánh giá CTĐT theo Bộ tiêu chuẩn FIBAA là cơ hội giúp Khoa Lao động và Công đoàn tự rà soát và đánh giá thực trạng CTĐT cũng như chất lượng đào tạo; nhìn nhận những điểm mạnh, điểm cần cải thiện, từ đó xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng CTĐT theo chuẩn đảm bảo chất lượng của Châu Âu. 

Kế hoạch kiểm định:

Chương trình đào tạo Mã ngành Bậc  đào tạo Tổ chức kiểm định Năm đánh giá ngoài Ghi chú
Quan hệ lao động 7340408 Đại học FIBAA 2021

Hoàn tất viết báo cáo tự đánh giá tháng 01/2021.


Chuẩn bị kiểm định chính thức vào đầu tháng 04/2021