Nhảy đến nội dung
x
Kiểm định chương trình giáo dục bậc đại học theo tiêu chuẩn FIBAA - Ngành Quan hệ lao động - Khoa Lao động và Công Đoàn
Từ 25/05 - 28/05/2021, FIBAA cùng với TDTU đã tổ chức đánh giá trực tuyến chất lượng chương trình đào tạo cử nhân ngành Quan hệ lao động của Khoa Lao động và Công đoàn.

Kiểm định chương trình đào tạo

Để đảm bảo chất lượng hoạt động dạy và học cũng như không ngừng cải tiến chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Khoa Lao động và Công đoàn có kế hoạch kiểm định chất lượng chương trình đào tạo (CTĐT) theo Bộ tiêu chuẩn FIBAA.

Subscribe to KIỂM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO