Nhảy đến nội dung
x
Kiểm định chương trình giáo dục bậc đại học theo tiêu chuẩn FIBAA - Ngành Quan hệ lao động - Khoa Lao động và Công Đoàn
Từ 25/05 - 28/05/2021, FIBAA cùng với TDTU đã tổ chức đánh giá trực tuyến chất lượng chương trình đào tạo cử nhân ngành Quan hệ lao động của Khoa Lao động và Công đoàn.

Ngành Quan hệ lao động của Khoa Lao động và Công đoàn, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đạt chuẩn kiểm định FIBAA.

Tháng 11/2021, Tổ chức kiểm định Quản trị kinh doanh quốc tế - Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA) đã chính thức công nhận và cấp con dấu chất lượng cho chương trình đào tạo bậc đại học ngành Quan hệ lao động của Khoa Lao động và Công đoàn, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) với thời hạn công nhận là 5 năm (2021-2026).

1

Hình ảnh buổi Kiểm định

Subscribe to KIỂM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO