Nhảy đến nội dung
x

Nghiên cứu

Nghiên cứu

Giảng viên

Giảng viên

Hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên

Sinh viên

Sinh viên

Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên

Hoạt động Nghiên cứu

GIẢNG VIÊN CỦA KHOA TRAO ĐỔI HỌC THUẬT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA, ĐÀI LOAN (NTUST)

Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển Trường 5 năm, Mục tiêu chất lượng của Trường và Khoa năm học 2023-2024, đoàn giảng viên của Khoa Lao động Công đ

Hội thảo “Sales – Từ nghiên cứu đến ứng dụng vào thực tiễn doanh nghiệp” – Giáo sư Lâm Kim Sơn 

Thứ 6, ngày 22 tháng 12 năm 2023, Khoa Quản trị kinh doanh – Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức buổi Hội thảo “Sales – Từ nghiên cứu đến

Hội thảo trực tuyến chủ đề: “Chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, phương pháp giảng dạy tích cực và các hình thức kiểm định tại Trường đại học” với Tiến sĩ Daniel S. Helman ngày 21/07/2021

Sáng ngày 21/07/2021, Khoa Lao động và công đoàn, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề