Nhảy đến nội dung
x
GIẢNG VIÊN CỦA KHOA TRAO ĐỔI HỌC THUẬT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA, ĐÀI LOAN (NTUST)

Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển Trường 5 năm, Mục tiêu chất lượng của Trường và Khoa năm học 2023-2024, đoàn giảng viên của Khoa Lao động Công đ

Hội thảo “Sales – Từ nghiên cứu đến ứng dụng vào thực tiễn doanh nghiệp” – Giáo sư Lâm Kim Sơn 

Thứ 6, ngày 22 tháng 12 năm 2023, Khoa Quản trị kinh doanh – Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức buổi Hội thảo “Sales – Từ nghiên cứu đến

Hội thảo trực tuyến chủ đề: “Chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, phương pháp giảng dạy tích cực và các hình thức kiểm định tại Trường đại học” với Tiến sĩ Daniel S. Helman ngày 21/07/2021

Sáng ngày 21/07/2021, Khoa Lao động và công đoàn, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề

Nhóm nghiên cứu khoa Lao động và công đoàn đoạt giải trong cuộc thi nghiên cứu về quan hệ lao động.
Khoa Lao động và công đoàn đã tham dự cuộc thi Nghiên cứu về lao động 2018 do ILO tại Việt Nam tổ chức với chủ đề “Nghiên cứu tìm hiểu thực tiễn Quan hệ lao động hướng tới chính sách tốt hơn”. 
Giảng viên Khoa Lao động và Công đoàn đăng bài nghiên cứu trong tạp chí Acta Astronautica
Số báo tháng 10 năm 2018, của tạp chí Acta Astronautica đã đăng bài báo “Galactic distribution of chirality sources of organic molecules” của Tiến sĩ Daniel S. Helman – giảng viên nghiên cứu Khoa Lao động và công đoàn Đại học Tôn Đức Thắng.
Cuộc thi Nghiên cứu về lao động 2018
Ngày 3/5/2018, Khoa Lao động và Công đoàn phối hợp với văn phòng ILO tại Việt Nam tổ chức buổi hội thảo phổ biến thông tin về cuộc thi Nghiên cứu về lao động 2018.