Nhảy đến nội dung
x

Sinh hoạt học thuật - Sinh hoạt Journal Club

   Journal Club và Sinh hoạt học thuật là hai hình thức sinh hoạt khoa học, sinh hoạt chuyên môn theo chuẩn quốc tế định kỳ cho toàn thể giảng viên-nghiên cứu viên của Khoa Lao động và công đoàn. Thông qua những sự kiện này giảng viên Khoa có cơ hội chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm nghiên cứu, các kỹ năng giảng dạy và phương pháp nghiên cứu khoa học bằng cách thảo luận về những bài báo được công bố trên những tạp chí uy tín, có thứ hạng theo tiêu chuẩn của Nhà trường.

Sau đây là lịch Sinh hoạt học thuật & Journal club quý 1 năm 2023:

Tháng

Ngày

Giờ

Địa điểm

1.      Sinh hoạt học thuật:

1/2023

05

7:30 – 9:00

B105

2/2023

16

7:30 – 9:00

B105

3/2023

16

7:30 – 9:00

B105

4/2023

13

7:30 – 9:00

B105

2.      Sinh hoạt Journal club:

1/2023

12

7:30 – 9:00

B011

2/2023

09

7:30 – 9:00

B011

3/2023

09

7:30 – 9:00

B011

4/2023

06

7:30 – 9:00

B011

 

 

Nguồn: Khoa Lao động và công đoàn