Nhảy đến nội dung
x

Nghiên cứu của sinh viên

Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên qua các năm:

 • Năm học 2011 -2012:

- Một số giải pháp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của NLĐ  tại trường đại học Tôn Đức Thắng.
- Thực trạng và giải pháp để tổ chức công đoàn vận động nữ CN-VC hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

 • Năm học 2012 -2013

- Một số giải pháp nâng cao nhận thức của phụ huynh và học sinh về ngành Quan hệ lao động của trường Đại học Tôn Đức Thắng.
- Thực trạng và giải pháp về quan hệ lao động hài hòa ở ngành da giày tại Khu chế xuất Linh Trung, Thủ Đức.
- Một số giải pháp xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong ngành may mặc tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận Gò Vấp.

 • Năm học 2013-2014

- Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật quy định đối với công nhân trong các doanh nghiệp da giày tại KCN Linh Trung 2, Thủ Đức.
- Một số giải pháp truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người lao động về tổ chức và hoạt động công đoàn tại một số doanh nghiệp thuộc công đoàn ngành Dệt may TP HCM.
- Một số giải pháp tuyên truyền vận động người lao động gia nhập tổ chức công đoàn tại Khu chế xuất Tân Thuận quận 7 TPHCM.

 • Năm học 2014-2015

- Tác động của công đoàn lên sự hài hòa của người lao động tại Công ty cổ phần tập đoàn Thái Tuấn.
- Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động công đoàn cơ sở ở Khu công nghiệp Thuận Đạo tỉnh Long An.

 • Năm học 2015-2016

- Tác động của trách nhiệm xã hội nội bộ đến sự hài lòng của người lao động trong ngành  dệt may ở TP. Hồ Chí Minh.
- Các phương thức tuyên truyền pháp luật lao động nhằm nâng cao nhận thức của người lao động trong ngành dệt may Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.

 • Năm học 2017-2018

- Chia sẻ tri thức ảnh hưởng đến sự sáng tạo của nhân viên tại các Doanh nghiệp trực thuộc Công đoàn ngành Dệt may Thành phố Hồ Chí Minh.

 • Năm học 2019-2020

- Tổ chức học tập ảnh hưởng đến sự sáng tạo trong các doanh nghiệp ngành Ngân hàng trên địa bàn TP. HCM.

 • Năm học 2020-2021

- Tổ chức học tập và kết quả làm việc: vai trò trung gian của sự gắn kết với công việc và hành vi sáng tạo của nhân viên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nghiên cứu sự ảnh hưởng của tổ chức học tập đến kết quả làm việc và hành vi sáng tạo của nhân viên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thông qua vai trò trung gian của sự hài lòng với công việc.

- Tổ chức học tập ảnh hưởng đến sự gắn kết công việc nhân viên và khả năng đổi mới sáng tạo của công ty tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 • Năm học 2021-2022

- Tác động của lãnh đạo phục vụ và nhận thức sự hỗ trợ của tổ chức đến nguồn vốn tâm lý của nhân viên và sự căng thẳng trong công việc – nghiên cứu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Những yếu tố của việc phỏng vấn trực tiếp và phỏng vấn qua video ảnh hưởng đến kết quả phỏng vấn của ứng viên đã từng tham gia hình thức phỏng vấn thông qua video.

 • Năm học 2022-2023

- Tác động của văn hóa tổ chức đến kết quả làm việc: vai trò trung gian của sự hài lòng trong công việc.

- Impact of green human resource management practices and organizational green practices on the environmental performance - The moderating effect of top management involvement.

- Green innovation and green intellectual capital on firm’s financial capital performance – The mediating effect of green environmental performace: the case in Vietnam.

- Ảnh hưởng của vốn tâm lý đến sự gắn kết công việc, hành vi công dân và kết quả làm việc của nhân viên trong tổ chức.

- Tác động của lãnh đạo chuyển đổi đến vốn tâm lý, hành vi sáng tạo và kết quả làm việc của nhân viên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Sự ảnh hưởng của tuyển dụng trực tuyến (e-recruitment) đến hiệu quả quản trị nguồn nhân lực: trường hợp nghiên cứu điển hình ở các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sau dịch Covid-19.

 • Năm học 2023-2024   

- Tổ chức học tập ảnh hưởng đến sự sáng tạo của các doanh nghiệp ngành ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

- Tác động của văn hóa tổ chức đến sự sáng tạo và kết quả làm việc trong ngành công nghiệp: vai trò trung gian của sự hài lòng với công việc

- Nghiên cứu đổi mới hành vi làm việc nâng cao hiệu suất của nhân viên thông qua vai trò của lãnh đạo chuyển đổi và văn hóa sáng tạo

- Tác động của vốn tâm lý, sự gắn kết trong công việc đến ý định nghỉ việc của nhân viên

- Mối quan hệ giữa hạnh phúc tại nơi làm việc, hành vi công dân và sự quản lý đa dạng trong tổ chức: So sánh điển hình trong môi trường giáo dục ở Việt Nam và Ấn Độ

- Thỏa ước lao động tập thể: Nghiên cứu so sánh điển hình tại các công ty FDI trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.