Nhảy đến nội dung
x

Nghiên cứu của sinh viên

Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên qua các năm:

  • Năm học 2011 -2012:

- Một số giải pháp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của NLĐ  tại trường đại học Tôn Đức Thắng.
- Thực trạng và giải pháp để tổ chức công đoàn vận động nữ CN-VC hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

  • Năm học 2012 -2013

- Một số giải pháp nâng cao nhận thức của phụ huynh và học sinh về ngành Quan hệ lao động của trường Đại học Tôn Đức Thắng
- Thực trạng và giải pháp về quan hệ lao động hài hòa ở ngành da giày tại Khu chế xuất Linh Trung, Thủ Đức
- Một số giải pháp xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong ngành may mặc tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận Gò Vấp

  • Năm học 2013-2014

- Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật quy định đối với công nhân trong các doanh nghiệp da giày tại KCN Linh Trung 2, Thủ Đức
- Một số giải pháp truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người lao động về tổ chức và hoạt động công đoàn tại một số doanh nghiệp thuộc công đoàn ngành Dệt may TP HCM
- Một số giải pháp tuyên truyền vận động người lao động gia nhập tổ chức công đoàn tại Khu chế xuất Tân Thuận quận 7 TPHCM

  • Năm học 2014-2015

- Tác động của công đoàn lên sự hài hòa của người lao động tại Công ty cổ phần tập đoàn Thái Tuấn.
- Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động công đoàn cơ sở ở Khu công nghiệp Thuận Đạo tỉnh Long An.