Nhảy đến nội dung
x

Hợp tác nghiên cứu

- Năm 2018:  Khoa Lao động và công đoàn phối hợp với OhiO Northern University College of Law và các nhà nghiên cứu về quan hệ lao động trong nước tổ chức "Hội thảo về lương tối thiểu".

- Năm 2016: Khoa Lao động và công đoàn phối hợp với Tổ chức lao động quốc tế ILO và Trường đại học California, Los Angeles (UCLA) tổ chức tọa đàm “Tác động của TPP đến lao động và Công đoàn”.

- Năm 2015, Khoa Lao động và công đoàn phối hợp với Tổ chức lao động thế giới (ILO), Đại học Cornell (Mỹ), Đại học Michigan State (Mỹ), Đại học Monterey Bay (Mỹ) đã tổ chức Hội thảo quốc tế WORDRLC 2015 với tên đầy đủ là "Quyền của người lao động, giải quyết tranh chấp và các vấn đề pháp lý liên quan trong chuỗi cung ứng lao động toàn cầu".

- Năm 2012: Khoa Lao động và Công đoàn đã hợp tác với dự án USAID/SIIR Phare II tổ chức hội thảo về chủ đề: “Kinh nghiệm và tập quán điển hình trong thương lượng tập thể”

- Năm 2011: Khoa Lao động và công đoàn hợp tác với dự án USAID/SIIR thực hiện dự án xây dựng giáo trình về Quan hệ lao động và chương trình khung về quan hệ lao động.

- Năm 2010: Khoa Lao động và công đoàn được sự hỗ trợ của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và dự án SIIR tổ chức hội thảo Tăng cường năng lực đào tạo Quan hệ lao động.