Nhảy đến nội dung
x

Hội nghị - Hội thảo

      Từ ngày 26/3/2015 đến ngày 28/3/2015, Khoa Lao động và công đoàn, Trường ĐH Tôn Đức Thắng phối hợp với Tổ chức lao động thế giới (ILO), Đại học Cornell (Mỹ), Đại học Michigan State (Mỹ), Đại học Monterey Bay (Mỹ) đã tổ chức Hội thảo quốc tế WORDRLC 2015 với tên đầy đủ là "Quyền của người lao động, giải quyết tranh chấp và các vấn đề pháp lý liên quan trong chuỗi cung ứng lao động toàn cầu".
       Hội thảo có 64 khách tham dự với 19 khách quốc tế (từ 5 nước: Mỹ, Úc, Việt Nam, Hồng Kông, Campuchia) và 45 khách trong nước.
      Chương trình chi tiết hội thảo có 9 phiên thảo luận với các chủ đề gồm : Luật lao động ở Việt Nam; Đối thoại xã hội ở các doanh nghiệp; Thượng lượng tập thể ở các doanh nghiệp; Nghĩa vụ thực hiện trách nhiệm xã hội ở các doanh nghiệp; Đình công và công tác hoà giải; Sáng kiến giải quyết tranh chấp lao động; So sánh về hoạt động trọng tài ở Việt Nam và các nước Châu Á.
      Sau khi phản biện và chọn lọc Hội thảo có 28 tham luận được chấp nhận báo cáo ở Hội thảo, trong đó có tham luận của một số nhà khoa học ở các trường nổi tiếng về đào tạo QHLĐ như Helena Worthen, Đại học Illinois (Mỹ); Malcolm Macintosh, Đại học RMIT (Australia), Julie l. Brockman, Đại học Michigan State (Mỹ); Michele Ford, Đại học Sydney (Australia).
      Hội thảo đi vào trọng tâm là thảo luận các nội dung quan trọng của quan hệ lao động gồm trách nhiệm xã hội, đối thoại xã hội, thương lượng tập thể, tranh chấp lao động cùng các phương thức giải quyết tranh chấp lao động. Hội thảo đã tạo ra môi trường trao đổi học thuật để nâng cao năng lực nghiên cứu về quan hệ lao động cho các giảng viên và nhà nghiên cứu quan hệ lao động.Các tham luận cũng cung cấp các hàm ý chính sách hữu ích để các cơ quan quản lý nhà nước về lao động, tổ chức công đoàn các cấp ở địa phương và người sử dụng lao động tham khảo nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động nhằm góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ ở Việt Nam và các nước.

5_1024x576.JPG

Nguồn: Khoa LĐ&CĐ.