Nhảy đến nội dung
x

Kiểm định chương trình giáo dục bậc đại học theo tiêu chuẩn FIBAA - Ngành Quan hệ lao động - Khoa Lao động và Công Đoàn

Từ 25/05/2021 - 28/05/2021, Tổ chức chứng nhận chất lượng đào tạo quốc tế FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) cùng với Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã tổ chức đánh giá trực tuyến chất lượng chương trình đào tạo cử nhân ngành Quan hệ lao động của Khoa Lao động và Công đoàn.

Đại diện phía FIBAA có bà Nora Winckel - Quản lý dự án FIBAA cùng 7 chuyên gia kiểm định là các giáo sư có uy tín đang giảng dạy và nghiên cứu tại các đại học hàng đầu Châu Âu. Nội dung đánh giá liên quan đến các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng như định hướng quốc tế của chương trình, tuyển sinh, khảo thí, hỗ trợ sinh viên, tỷ lệ tốt nghiệp và việc làm của sinh viên.

Sau khi đánh giá, các chuyên gia FIBAA đã thông tin về kết quả đánh giá sơ bộ của ngành Quan hệ lao động, đánh giá cao cơ sở vật chất hiện đại, chất lượng giảng dạy, tính hệ thống trong việc bảo đảm bảo chất lượng của TDTU và Khoa, cụ thể là :

1. Chương trình đào tạo bảo đảm nguyên tắc “lấy người học làm trung tâm”, định kỳ cập nhật những thay đổi và yêu cầu từ phía các bên liên quan.

2. Chất lượng đội ngũ giảng viên tốt, đội ngũ hỗ trợ năng động, sẵn sàng giúp đỡ sinh viên kịp thời và hiệu quả.

3. Sinh viên được trang bị tốt các kỹ năng mềm, tin học theo chuẩn quốc tế và kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt.

4. Điều kiện giảng dạy luôn được đảm bảo và duy trì tốt, đa dạng các hoạt động ngoại khóa, thực tập, kiến tập tại các doanh nghiệp giúp sinh viên tự tin, hòa nhập nhanh với môi trường và văn hóa của doanh nghiệp ngay khi vừa tốt nghiệp.

5. 100% sinh viên tốt nghiệp có việc ngay và đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

Hình ảnh đợt kiểm định

Buổi Khai mạc Kiểm định FIBAA.
Buổi Khai mạc Kiểm định FIBAA.

Đại diện FIBAA giới thiệu về chương trình đánh giá.
Đại diện FIBAA giới thiệu về chương trình đánh giá.
Phiên phỏng vấn Trưởng Khoa và đại diện giảng viên Khoa LĐ&CĐ.
Phiên phỏng vấn Trưởng Khoa và đại diện giảng viên Khoa LĐ&CĐ.
Phiên phỏng vấn giảng viên Khoa LĐ&CĐ.
Phiên phỏng vấn giảng viên Khoa LĐ&CĐ.
Phiên phỏng vấn giảng viên Khoa LĐ&CĐ.
Phiên phỏng vấn đại diện sinh viên Khoa LĐ&CĐ.
Phiên phỏng vấn đại diện sinh viên Khoa LĐ&CĐ.
Buổi bế mạc Kiểm định FIBAA.
Buổi bế mạc Kiểm định FIBAA.