Nhảy đến nội dung
x
LỄ RA QUÂN CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH NĂM 2024

Ngày 15/6/2024, tại sân Quốc phòng Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU), Ban Thường vụ Đoàn Trường cùng Ban Thư ký Hội Sinh viên đã long trọng tổ ch

SINH VIÊN CỦA KHOA ĐI GIAO LƯU VĂN HÓA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG  NGHỆ QUỐC GIA, ĐÀI LOAN (NTUST)

Nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế của Khoa với các đối tác nước ngoài cũng như giúp cho giảng viên, sinh viên Khoa có cơ hội trao đổi học thuật

Trường Đại học Tôn Đức Thắng tiếp và làm việc với Đoàn Cán bộ Trường Đại học Bình Dương
Ngày 18/1/2024, Đoàn Cán bộ Trường Đại học Bình Dương đã đến thăm và làm việc tại Đại học Tôn Đức Thắng.
Trường Đại học Tôn Đức Thắng ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Ba Huân

Ngày 15/1/2024, tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Tôn Đức Thắng với Công ty Cổ phần (CP)

Trường Đại học Tôn Đức Thắng tiếp và làm việc với Đoàn Cán bộ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Ngày 18/1/2024, Đoàn Cán bộ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) do PGS.TS Đặng Hoài Bắc - Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn, cùng đại di