Nhảy đến nội dung
x
Hội thảo chủ đề “Thương lượng tập thể trong bối cảnh thay đổi Luật lao động 2019: Học hỏi kinh nghiệm thực tiễn từ các quốc gia trên thế giới” buổi 2 ngày 26/05/2022

Sáng ngày 26/05/2022, Khoa Lao động và Công đoàn, Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức buổi 2 của hội thảo chủ đề: “

Hội thảo chủ đề “Thương lượng tập thể trong bối cảnh thay đổi Luật lao động 2019: Học hỏi kinh nghiệm thực tiễn từ các quốc gia trên thế giới” buổi 1 ngày 24/05/2022

Sáng ngày 24/05/2022, Khoa Lao động và Công đoàn, Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức buổi 1 của hội thảo chủ đề: “

Hội thảo chủ đề “Tìm hiểu về văn hóa, cơ hội học tập và tình hình quan hệ lao động ở Việt Nam và Đài Loan” (buổi 3) với Đại học Nam Hoa, Đài Loan ngày 29/12/2021

Ngày 29/12/2021, Khoa Lao động và Công đoàn, Đại học Tôn Đức Thắng đã phối hợp với Khoa Quản trị kinh doanh quốc tế, Trư

Hội thảo chủ đề về “Kiểm định chất lượng giảng dạy và học tập bằng tiếng Anh theo hình thức trực tuyến” (buổi 2) với Đại học Nam Hoa, Đài Loan ngày 03/12/2021

Ngày 03/12/2021, Khoa Lao động và Công đoàn, Đại học Tôn Đức Thắng đã phối hợp với Khoa Quản trị kinh doanh quốc tế, Trư

Hội thảo chủ đề giảng dạy trực tuyến hiệu quả, chương trình trao đổi sinh viên và giảng dạy hiệu quả chương trình tiếng Anh trong đại dịch Covid-19: Thách thức và giải pháp

Ngày 29/10/2021, Khoa Lao động và Công đoàn, Đại học Tôn Đức Thắng đã phối hợp với Khoa Quản trị kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Nam Hoa, Đài Lo

Khoa Lao động và công đoàn đồng tổ chức với Đại học Nam Hoa, Đài Loan Hội thảo quốc tế về phát triển kinh tế và quản trị kinh doanh năm 2022 ngày 27/05/2022 đến 28/05/2022

Trong 2 ngày từ 27/05 và 28/05/2022, Khoa Lao động và Công đoàn, Đại học Tôn Đức Thắng và Khoa Quản trị kinh doanh quốc tế của Trường Đại học Nam