Nhảy đến nội dung
x
Trường Đại học Tôn Đức Thắng mở rộng các chương trình hợp tác với Đại học Tây Anh Quốc, Vương Quốc Anh

Ngày 29/02/2024, đoàn công tác của Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) do TS.

Hội thảo quốc tế về Quan hệ lao động và Pháp luật lao động năm 2024 tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Ngày 5/1/2024, Hội thảo quốc tế về Quan hệ lao động và Pháp luật lao động năm 2024 (International Conference on Labour Relations and Labour Law 202

Khóa học ngắn hạn chủ đề “Tác động của dịch COVID-19 đến Việt Nam” cho sinh viên Đại học La Trobe và sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Từ ngày 20/11 - 01/12/2023, Trường Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp với Đại học La Trobe, Úc tổ chức Khóa học ngắn hạn chủ đề “Tác động của dịch CO

Chương trình đào tạo kỹ năng giao tiếp đa văn hóa do Đại học Cornell tổ chức

Từ ngày 4/5 - 19/5/2023, Khoa Lao động và Công đoàn phối hợp với Viện Quan hệ lao động, Đại học Cornell, Mỹ tổ chức Chương trình đào tạo kỹ năng gi

Khóa học ngắn hạn chủ đề “Quan hệ lao động” cho sinh viên Đại học Cornell và sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Từ ngày 03/01 - 11/02/2023, Khoa Lao động và Công đoàn phối hợp với Viện Quan hệ lao động, Đại học Cornell, Mỹ tổ chức Khóa học ngắn hạn chủ đề “

Giảng viên và sinh viên Trường đại học Cornell – Mỹ trao đổi học tập và giao lưu văn hóa với giảng viên và sinh viên Khoa Lao động và Công đoàn (15/02- 18/03/2022)

Từ ngày 15/02- 18/03/2022, Khoa Lao động và Công đoàn phối hợp với Viện Quan hệ lao động, Đại học Cornell, Mỹ tổ chức Chương trình Engaged Learning