Nhảy đến nội dung
x
Hội thảo chủ đề về “Kiểm định chất lượng giảng dạy và học tập bằng tiếng Anh theo hình thức trực tuyến” (buổi 2) với Đại học Nam Hoa, Đài Loan ngày 03/12/2021

Ngày 03/12/2021, Khoa Lao động và Công đoàn, Đại học Tôn Đức Thắng đã phối hợp với Khoa Quản trị kinh doanh quốc tế, Trư

Hội thảo chủ đề giảng dạy trực tuyến hiệu quả, chương trình trao đổi sinh viên và giảng dạy hiệu quả chương trình tiếng Anh trong đại dịch Covid-19: Thách thức và giải pháp

Ngày 29/10/2021, Khoa Lao động và Công đoàn, Đại học Tôn Đức Thắng đã phối hợp với Khoa Quản trị kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Nam Hoa, Đài Lo

Khoa Lao động và công đoàn đồng tổ chức với Đại học Nam Hoa, Đài Loan Hội thảo quốc tế về phát triển kinh tế và quản trị kinh doanh năm 2022 ngày 27/05/2022 đến 28/05/2022

Trong 2 ngày từ 27/05 và 28/05/2022, Khoa Lao động và Công đoàn, Đại học Tôn Đức Thắng và Khoa Quản trị kinh doanh quốc tế của Trường Đại học Nam

Ngành Quan hệ lao động của Khoa Lao động và Công đoàn, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đạt chuẩn kiểm định FIBAA - Tổ chức kiểm định Quản trị kinh doanh quốc tế

Tháng 11/2021, Tổ chức kiểm định Quản trị kinh doanh quốc tế - Foundation for International Business Administration Accr

Hội thảo chủ đề giảng dạy trực tuyến hiệu quả, chương trình trao đổi sinh viên và giảng dạy hiệu quả chương trình tiếng Anh trong đại dịch Covid-19: Thách thức và giải pháp

Ngày 29/10/2021, Khoa Lao động và Công đoàn, Đại học Tôn Đức Thắng đã phối hợp với Khoa Quản trị kinh doanh quốc tế, Trư

Hội thảo trực tuyến chủ đề: “Chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, phương pháp giảng dạy tích cực và các hình thức kiểm định tại Trường đại học” với Tiến sĩ Daniel S. Helman ngày 21/07/2021

Sáng ngày 21/07/2021, Khoa Lao động và công đoàn, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề