Nhảy đến nội dung
x
Khóa học ngắn hạn chủ đề “Quan hệ lao động” cho sinh viên Đại học Cornell và sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Từ ngày 03/01 - 11/02/2023, Khoa Lao động và Công đoàn phối hợp với Viện Quan hệ lao động, Đại học Cornell, Mỹ tổ chức Khóa học ngắn hạn chủ đề “

Giảng viên và sinh viên Trường đại học Cornell – Mỹ trao đổi học tập và giao lưu văn hóa với giảng viên và sinh viên Khoa Lao động và Công đoàn (15/02- 18/03/2022)

Từ ngày 15/02- 18/03/2022, Khoa Lao động và Công đoàn phối hợp với Viện Quan hệ lao động, Đại học Cornell, Mỹ tổ chức Chương trình Engaged Learning

Hội thảo chủ đề “Thương lượng tập thể trong bối cảnh thay đổi Luật lao động 2019: Học hỏi kinh nghiệm thực tiễn từ các quốc gia trên thế giới” buổi 2 ngày 26/05/2022

Sáng ngày 26/05/2022, Khoa Lao động và Công đoàn, Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức buổi 2 của hội thảo chủ đề: “

Hội thảo chủ đề “Thương lượng tập thể trong bối cảnh thay đổi Luật lao động 2019: Học hỏi kinh nghiệm thực tiễn từ các quốc gia trên thế giới” buổi 1 ngày 24/05/2022

Sáng ngày 24/05/2022, Khoa Lao động và Công đoàn, Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức buổi 1 của hội thảo chủ đề: “

Hội thảo chủ đề “Tìm hiểu về văn hóa, cơ hội học tập và tình hình quan hệ lao động ở Việt Nam và Đài Loan” (buổi 3) với Đại học Nam Hoa, Đài Loan ngày 29/12/2021

Ngày 29/12/2021, Khoa Lao động và Công đoàn, Đại học Tôn Đức Thắng đã phối hợp với Khoa Quản trị kinh doanh quốc tế, Trư

Hội thảo chủ đề về “Kiểm định chất lượng giảng dạy và học tập bằng tiếng Anh theo hình thức trực tuyến” (buổi 2) với Đại học Nam Hoa, Đài Loan ngày 03/12/2021

Ngày 03/12/2021, Khoa Lao động và Công đoàn, Đại học Tôn Đức Thắng đã phối hợp với Khoa Quản trị kinh doanh quốc tế, Trư