Nhảy đến nội dung
x

Hợp tác doanh nghiệp

       Khoa có mối liên hệ hợp tác với 22 Liên đoàn lao động các tỉnh phía Nam và hơn 52 doanh nghiệp ở địa bàn TP. Hồ Chí Minh qua đó hỗ trợ Khoa trong các hoạt động đào tạo như:

  • Tham quan kiến tập.
  • Thực tập nghề nghiệp ngắn hạn
  • Tập sự nghề nghiệp
  • Giao lưu, chia sẽ kinh nghiệm giữa sinh viên với doanh nghiệp, cựu sinh viên.