Nhảy đến nội dung
x

Hợp tác quốc tế

      Khoa có mối liên hệ, hợp tác với các giáo sư và các trường Đại học hàng đầu thế giới trong lĩnh vực Quan hệ lao động như Đại học Cornell, ĐH UCLA, ĐH Michigan... để hỗ trợ khoa thực hiện các hoạt động đào tạo như sau:

  • Nghiên cứu khoa học
  • Hợp tác giảng dạy
  • Hội thảo quốc tế
  • Giao lưu sinh viên quốc tế,...