Nhảy đến nội dung
x

Nhóm nghiên cứu ứng dụng quan hệ lao động (ALR)

1. Giới thiệu

Nhóm nghiên cứu ứng dụng Quan hệ lao động (ALR) thuộc Khoa Lao động và Công đoàn, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU). ALR tập trung vào việc nghiên cứu và đào tạo về quan hệ lao động; phối hợp với các địa phương và tổ chức tìm kiếm và thực hiện các dự án nhóm nhằm phát triển quan hệ lao động ổn định cho các địa phương và tổ chức. Do đó, chúng tôi tập trung vào trách nhiệm chuyển giao kiến thức và các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực Quan hệ lao động.
Mục tiêu:

Subscribe to Nhóm nghiên cứu