Nhảy đến nội dung
x

Trang chủ

Tin tức - Sự kiện

Kết quả nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên của Khoa Lao động và Công đoàn năm học 2022-2023

Buổi nghiệm thu đề tài Nghiên cứu Khoa học sinh viên năm học 2022-2023 cấp Trường Khối Xã hội đã diễn ra thành công vào sáng ngày 31/7/2023.

CHÚC MỪNG SINH VIÊN KHÓA 23 BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THÀNH CÔNG

Ngày 15/8/2023, Khoa Lao động & Công đoàn đã tổ chức hội đồng chấm Khóa luận Tốt nghiệp đợt tháng 08/2023 cho 06 sinh viên khóa 23.

Hợp tác quốc tế

Chương trình đào tạo kỹ năng giao tiếp đa văn hóa do Đại học Cornell tổ chức

Từ ngày 4/5 - 19/5/2023, Khoa Lao động và Công đoàn phối hợp với Viện Quan hệ lao động, Đại học Cornell, Mỹ tổ chức Chương trình đào tạo kỹ năng gi

Khóa học ngắn hạn chủ đề “Quan hệ lao động” cho sinh viên Đại học Cornell và sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Từ ngày 03/01 - 11/02/2023, Khoa Lao động và Công đoàn phối hợp với Viện Quan hệ lao động, Đại học Cornell, Mỹ tổ chức Khóa học ngắn hạn chủ đề “