Nhảy đến nội dung
x

Tìm hiểu ngành Quan hệ lao động

Quan hệ lao động được đào tạo lâu đời ở nhiều trường đại học danh tiếng ở các nước có nền giáo dục tiên tiến như Mỹ, Úc, Đức, Thuỵ Điển. Ở Việt Nam, Trường đại học Tôn Đức Thắng là nơi đầu tiên đào tạo ngành Quan hệ lao động. Khoa đã đào tạo 8 khóa với gần 1.000 sinh viên theo học với tỷ lệ có việc làm 99,2%. Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận các vị trí tại bộ phận nhân sự ở các doanh nghiệp, các vị trí tại các ban chuyên đề thuộc hệ thống công đoàn hoặc các vị trí ở các cơ quan quản lý nhà nước về lao động. Hiện nay, nhiều sinh viên tốt nghiệp đã làm việc ở Bộ phận nhân sự của các công ty lớn như  Bitis, TH True Milk, Tôn Hoa Sen, Anova Feed và cán bộ tại LĐLĐ các quận, huyện ở TP.HCM.

1. Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động
Chương trình đào tạo: 
Chương trình đào tạo theo các trường thuộc TOP 100 thế giới về chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động như Đại học Cornell, Đại học Illinois, Đại học MC Gill mang đến cho sinh viên cơ hội học theo chương trình của các trường hàng đầu thế giới ngay tại Việt Nam. Chương trình cung cấp cho sinh viên kiến thức về quản lý nhân sự, tổ chức hoạt động công đoàn, pháp luật lao động, quan hệ lao động, thương lượng tập thể, giải quyết tranh chấp lao động. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm ở bộ phận nhân sự của các doanh nghiệp, làm cán bộ công đoàn hoặc làm ở các cơ quan quản lý nhà nước tham gia quản lý quan hệ lao động nhằm đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp và người lao động trong quan hệ lao động, phát triển quan hệ lao động tốt đẹp và tránh xảy ra những xung đột trong quan hệ lao động.   

Kiến thức và kỹ năng đạt được:
Sinh viên tốt nghiệp có năng lực giúp cho tổ chức của họ thiết kế chính sách tạo động lực cho nhân viên, tiền lương và phúc lợi, an toàn và sức khỏe, đảm bảo dân chủ, thương lượng tập thể, giải quyết tranh chấp lao động để duy trì quan hệ lao động tốt đẹp giữa cấp quản lý và nhân viên.
Sinh viên cũng được phát triển nhiều kỹ năng mềm để hỗ trợ cho nghề nghiệp như kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, thương lượng, lãnh đạo.  

Phẩm chất phù hợp với ngành học:
- Siêng năng, cẩn thận, tận tâm, hướng ngoại, kiên định, hòa đồng, hoài bão, quyết đoán.

Cơ hội nghề nghiệp:
- Đảm nhận các vị trí tiền lương và phúc lợi, an toàn và sức khỏe, trách nhiệm xã hội, quản lý quan hệ lao động, hợp đồng lao động hay văn thư tại các bộ phận nhân sự, bộ phận văn phòng ở các doanh nghiệp;
- Đảm nhận các vị trí tại các ban tổ chức, văn phòng, tuyên giáo, thi đua, ủy ban kiểm tra tại LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ quận, công đoàn ngành và doanh nghiệp; 
- Đảm nhận các vị trí phụ trách về QHLĐ trong các tổ chức phi chính phủ, dự án nghiên cứu về lao động; các vị trí trong các cơ quan nhà nước quản lý về lao động như Sở LĐ,TB&XH, BHXH Nhà nước.  

2. Chuyên ngành Hành vi tổ chức 
Chương trình đào tạo: 
Chương trình đào tạo theo các trường thuộc TOP 100 thế giới về chuyên ngành Hành vi tổ chức như Đại học Cornell, Đại học MC Gill, Đại học Northwestern mang đến cho sinh viên cơ hội học theo chương trình của các trường hàng đầu thế giới ngay tại Việt Nam. Chương trình cung cấp cho sinh viên kiến thức về hành vi tổ chức, quản lý nhân sự, tạo động lực làm việc, quản trị sự thay đổi, đổi mới và sáng tạo, văn hóa tổ chức, phát triển tổ chức. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm ở bộ phận nhân sự của các doanh nghiệp, các tổ chức tư vấn hoặc các tổ chức nghiên cứu về thái độ và hành vi của nhân viên ở nơi làm việc giúp cho doanh nghiệp thiết kế những chính sách quản lý nhân sự hiệu quả nhằm thúc đẩy những hành vi tích cực của nhân viên tại nơi làm việc như tăng hài lòng với công việc, tăng sự cam kết và trung thành với tổ chức, làm việc đạt hiệu quả và hiệu suất.   

Kiến thức và kỹ năng đạt được:
Sinh viên tốt nghiệp có năng lực giúp cho tổ chức của họ nghiên cứu và thiết kế các hoạt động tạo động lực làm việc, văn hóa tổ chức, lãnh đạo nhân viên, làm việc nhóm, quản trị sự thay đổi và các hoạt động quản lý nhân sự khác để tạo ra những hành vi tích cực của nhân viên tại nơi làm việc như tăng hài lòng với công việc, tăng sự cam kết và trung thành với tổ chức, làm việc đạt hiệu quả và hiệu suất. 
Sinh viên cũng được phát triển nhiều kỹ năng mềm để hỗ trợ cho nghề nghiệp như kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, thương lượng, lãnh đạo.  

Phẩm chất phù hợp với ngành học:
- Siêng năng, cẩn thận, tận tâm, hướng ngoại, kiên định, hòa đồng, hoài bão, quyết đoán.

Cơ hội nghề nghiệp:
- Đảm nhận các vị trí quản lý truyền thông nội bộ, động viên khen thưởng, quản lý hành vi nhân viên, nâng cao kết quả làm việc của nhân viên, quản lý văn hóa tổ chức, quản lý sự thay đổi và phát triển tổ chức ở các doanh nghiệp;
- Đảm nhận các vị trí chuyên viên tư vấn ở các công ty chuyên tư vấn quản trị nguồn nhân lực về tuyển dụng, đào tạo, xây dựng hệ thống đánh giá kết quả làm việc, xây dựng hệ thống thù lao và phúc lợi, xây dựng văn hóa tổ chức;
- Đảm nhận các vị trí chuyên viên nghiên cứu trong các tổ chức nghiên cứu về hành vi tổ chức, lãnh đạo, tạo động lực làm việc, xây dựng văn hóa tổ chức, quản lý sự thay đổi trong doanh nghiệp.

3. Chương trình chất lượng cao với 2 năm cuối đào tạo bằng tiếng anh:
Chương trình đào tạo:

Chương trình chuyên ngành Hành vi tổ chức đào tạo được thực hiện trong 4,0 năm bao gồm 8 học kỳ với 2 năm cuối học bằng tiếng Anh, tổng số tín chỉ sinh viên cần tích lũy để đủ điều kiện tốt nghiệp là 134 tín chỉ. Chương trình đào tạo được xây dựng theo chuẩn kiến thức ở các trường đại học thuộc Top 100 trên thế giới gồm Đại học Cornell (Mỹ), Đại học Illinois at Urbana Champain (Mỹ), Đại học MC Gill (Canađa) gồm các môn học cốt lõi lãnh đạo, hành vi tổ chức, quản trị nguồn nhân lực, quản lý kết quả làm việc, đổi mới và sáng tạo. Chương trình đào tạo 2 năm cuối bằng tiếng Anh áp dụng phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ, có tham khảo ý kiến của các nhà quản lý nhân sự của các công ty đa quốc gia. Sinh viên được đi thực tập ở các doanh nghiệp đa quốc gia ngay từ năm 1 và được đi học ở nước ngoài 1 học kỳ.

Cơ hội nghề nghiệp:

- Người học có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế: đảm nhiệm các vị trí về nhân sự, truyền thông nội bộ, văn hóa tổ chức, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, quản lý đổi mới và sáng tạo

- Người học có kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm cao hơn, có khả năng nghiên cứu và tiếp tục học ở bậc cao học ở những trường TOP100 trên thế giới.

Đặc điểm nổi bật của chương trình:
1.    Sinh viên được đi thực tập thực tế hàng tuần từ năm 2 cho đến năm thứ 4. 
2.    Sinh viên học tất cả các môn học từ năm 2 bằng tiếng Anh, phương pháp giảng dạy tích cực, tăng thời gian tự học và nghiên cứu cho sinh viên. Thời lượng học lý thuyết rút ngắn chỉ chiếm 1/3, còn 2/3 thời lượng mỗi buổi học trên lớp sinh viên tập trung vào thuyết trình kết quả, trao đổi các câu hỏi, thảo luận tình huống và thực hiện các bài tập nhập vai.
3.    Phương pháp kiểm định kết quả học tập: tập trung vào đánh giá quá trình và cuối kỳ là các bài tập dự án, các bài nghiên cứu theo chủ đề và hình thức kiểm định nay sẽ áp dụng cho 100% các môn học.
4.    Đội ngũ giảng viên: được chọn lọc là những giảng viên có năng lực tiếng Anh, có năng lực chuyên môn và giảng dạy tốt, 20% giảng viên là các giáo sư nước ngoài đến từ các trường Top 100 tham gia giảng dạy. 
5.    Khoa cũng mời các nhà quản lý giỏi của các tập đoàn, tổ chức quốc tế tham gia giảng dạy cho ít nhất 50% môn học chuyên ngành và mỗi môn sẽ giảng dạy từ 6-12 tiết.
6.    Sinh viên sẽ ra nước ngoài học tập một số môn học và được quy đổi tương đương, chương trình có tối thiểu 03 môn học học tập ở một trường nước ngoài. 
7.    Khoa sẽ phối hợp với 01 tổ chức nghề nghiệp quốc tế tổ chức kiểm tra năng lực của sinh viên để giúp sinh viên có chứng nhận quốc tế sau khi tốt nghiệp.
8.    Sinh viên thực tập tốt nghiệp ở doanh nghiệp đa quốc gia, nước ngoài và khóa luận tốt nghiệp làm bằng tiếng Anh.