Nhảy đến nội dung
x

Cơ hội nghề nghiệp

1. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

“Nếu bạn có định hướng nghề nghiệp trở thành nhân viên giúp tổ chức của bạn Quản lý nhân viên hoặc xây dựng quan hệ giữa cấp quản lý và nhân viên hiệu quả hãy học ngành Quan hệ lao động của Trường ĐH Tôn Đức Thắng”

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quan hệ lao động có thể:
- Đảm nhận vị trí cán bộ về tổ chức nhân sự, lao động tiền lương, trách nhiệm xã hội, truyền thông nội bộ, văn hóa tổ chức, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại doanh nghiệp.
- Đảm nhận các vị trí chuyên viên tư vấn ở các công ty chuyên tư vấn quản trị nguồn nhân lực về tuyển dụng, đào tạo, xây dựng hệ thống đánh giá kết quả làm việc, xây dựng hệ thống thù lao và phúc lợi, xây dựng văn hóa tổ chức;
- Đảm nhận vị trí cán bộ công đoàn tại các Liên đoàn lao động tỉnh, quận, huyện, cán bộ công đoàn ngành; cán bộ công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp.
- Đảm nhận các vị trí phụ trách về Quan hệ lao động trong các tổ chức phi chính phủ, dự án nghiên cứu về lao động; các vị trí trong các cơ quan Nhà nước quản lý về lao động như Sở LĐ,TB&XH, BHXH Nhà nước. 

2. CỰU  SINH VIÊN KHOA NÓI GÌ VỀ NGÀNH QUAN HỆ LAO ĐỘNG

"Ngành học có nhu cầu lớn vì giúp cho các tổ chức có được các nhân viên làm việc xuất sắc và quan hệ lao động ổn định"

CSV: Trần Thị Kim Ngân - Khóa 13. Đang công tác tại: Công ty CP thép Top Pro. Chức vụ: Nhân viên nhân sự.

"Bạn muốn trở thành chuyên viên phụ trách tuyển dụng, đào tạo, tiền lương, bảo hiểm… hãy chọn ngành học này"

CSV: Phạm Bá Nhâm - Khóa 14. Đang công tác tại: Công ty CP TGA . Chức vụ: Trưởng nhóm nhân sự.