Nhảy đến nội dung
x

Hội thảo trực tuyến chủ đề: “Chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, phương pháp giảng dạy tích cực và các hình thức kiểm định tại Trường đại học” với Tiến sĩ Daniel S. Helman ngày 21/07/2021

Sáng ngày 21/07/2021, Khoa Lao động và công đoàn, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề “Chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, phương pháp giảng dạy tích cực và các hình thức kiểm định tại Trường đại học” với sự tham dự của Tiến sĩ Daniel S. Helman và toàn thể giảng viên của Khoa Lao động và Công Đoàn. Buổi hội thảo đã giúp xây dựng mối quan hệ hợp tác quốc tế để mời giáo sư nước ngoài giảng dạy ngành quan hệ lao động tại trường; đồng thời tạo điều kiện cho các giảng viên Khoa nâng cao chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, phương pháp giảng dạy tích cực và các hình thức kiểm định tại Trường đại học. Bên cạnh đó, các giảng viên cũng thảo luận về phương pháp giảng dạy trực tuyến hiệu quả và kiểm định sinh viên trong giai đoạn học trực tuyến hiện nay.   

Hình ảnh của buổi hội thảo: 

 

TS. Daniel S. Helman trình bày nội dung chủ đề.
TS. Daniel S. Helman trình bày nội dung chủ đề.

 

Trưởng Khoa và các giảng viên đặt câu hỏi thảo luận về chủ đề.
Trưởng Khoa và các giảng viên đặt câu hỏi thảo luận về chủ đề.

 

Trưởng Khoa và các giảng viên đặt câu hỏi thảo luận về chủ đề.
Trưởng Khoa và các giảng viên đặt câu hỏi thảo luận về chủ đề.