Nhảy đến nội dung
x
Hội thảo trực tuyến chủ đề: “Chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, phương pháp giảng dạy tích cực và các hình thức kiểm định tại Trường đại học” với Tiến sĩ Daniel S. Helman ngày 21/07/2021

Sáng ngày 21/07/2021, Khoa Lao động và công đoàn, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề

Sinh hoạt học thuật - Sinh hoạt Journal Club


      Journal Club và Sinh hoạt học thuật là hai hình thức sinh hoạt khoa học, sinh hoạt chuyên môn theo chuẩn quốc tế định kỳ cho toàn thể giảng viên-nghiên cứu viên của Khoa Lao động và công đoàn. Đây là nơi các giảng viên/ nghiên cứu viên thường xuyên có cơ hội chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm nghiên cứu, giao lưu và trao đổi kỹ năng giảng dạy, phương pháp nghiên cứu khoa học-công nghệ từ các kết quả nghiên cứu mới và kinh điển.
 
      Dưới đây là lịch sinh hoạt Journal Club/ Sinh hoạt học thuật trong quý 4/2020:

Subscribe to Sinh hoạt học thuật; Journal Club