Nhảy đến nội dung
x
Hội thảo trực tuyến chủ đề: “Chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, phương pháp giảng dạy tích cực và các hình thức kiểm định tại Trường đại học” với Tiến sĩ Daniel S. Helman ngày 21/07/2021

Sáng ngày 21/07/2021, Khoa Lao động và công đoàn, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề

Sinh hoạt học thuật - Sinh hoạt Journal Club

   Journal Club và Sinh hoạt học thuật là hai hình thức sinh hoạt khoa học, sinh hoạt chuyên môn theo chuẩn quốc tế định kỳ cho toàn thể giảng viên-nghiên cứu viên của Khoa Lao động và công đoàn. Thông qua những sự kiện này giảng viên Khoa có cơ hội chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm nghiên cứu, các kỹ năng giảng dạy và phương pháp nghiên cứu khoa học bằng cách thảo luận về những bài báo được công bố trên những tạp chí uy tín, có thứ hạng theo tiêu chuẩn của Nhà trường.

Sau đây là lịch Sinh hoạt học thuật & Journal club quý 1 năm 2023:

Subscribe to Sinh hoạt học thuật; Journal Club