Nhảy đến nội dung
x
Khoa Lao động và Công đoàn với chiến dịch Xuân tình nguyện 2018
Sinh viên Khoa Lao động và Công đoàn với chiến dịch Xuân tình nguyện.
Hội diễn văn nghệ sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng, Năm học 2017-2018
Hội diễn văn nghệ sinh viên Khoa Lao động và Công đoàn - Đại học Tôn Đức Thắng.
Hoạt động Hành trình xanh lần 5 của Khoa
Kêu gọi cộng đồng sử dụng phương tiện xe đạp vào những nhu cầu phù hợp nhằm giảm khói bụi, tiếng ồn góp phần bảo vệ môi trường và tăng cường sức khỏe cho bản thân.
Workshop về tiền lương tối thiểu tại Việt Nam
Ngày 8-9/1/2018, Khoa Lao động và Công đoàn phối hợp với một số chuyên gia nghiên cứu về lao động tại Hoa Kỳ về tiền lương tối thiểu.