Nhảy đến nội dung
x

Thông báo xét tốt nghiệp bổ sung đợt tháng 9/2018

Căn cứ theo Kế hoạch tốt nghiệp tháng 09/2018, thời gian đăng ký dự xét tốt nghiệp tháng 09/2018 từ ngày 23/07 - 30/07/2018, tuy nhiên hiện nay vẫn còn nhiều trường hợp sinh viên chưa đăng ký. Nay phòng Đại học sẽ mở đợt đăng ký bổ sung cho sinh viên.

Thời gian: từ ngày 18 - 21/08/2018

Sinh viên đăng nhập Hệ thống thông tin sinh viên, phân hệ Nộp đơn trực tuyến, chọn loại đơn Đăng ký xét tốt nghiệp để đăng ký.

Lưu ý: Sinh viên đã đăng ký trong đợt ngày 23/07 - 30/07/2018 vui lòng không đăng ký lại trong đợt này, sinh viên xem kết quả trên website Giáo dục đại học mục Tin tức (undergrad.tdtu.edu.vn) và thực hiện theo hướng dẫn.

Nếu SV không đăng ký sẽ không được xét tốt nghiệp trong đợt T9/2018.

Trân trọng.