Nhảy đến nội dung
x

Thông báo kế hoạch tốt nghiệp đợt tháng 9/2018

Theo kế hoạch tốt nghiệp đợt tháng 9/2018, trong khoảng thời gian từ ngày 23/7 đến 30/7/2018. Sinh viên đăng ký dự xét tốt nghiệp Đợt tháng 9/2018 trên trang hệ thống thông tin sinh viên, vào phân hệ nộp đơn trực tuyến.

* Lưu ý: Phòng Đại học chí xét và công bố danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đối với sinh viên có thực hiện việc đăng ký xét tốt nghiệp.

Trân trọng!