Nhảy đến nội dung
x
Các chiến sĩ Mùa hè xanh tại buổi Lễ ra quân.

Sinh viên Khoa Lao động và Công đoàn với Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2018

Nhằm góp phần cùng địa phương thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tạo môi trường thực tiễn sinh động để sinh viên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Sáng ngày 04/7/2018, Đoàn Trường tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh 2018. Khoa Lao động và Công đoàn có 5 chiến sĩ tham gia chiến dịch mặt trận tỉnh từ ngày 04-30/7/2018.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ ra quân

Muahexanh_2018_Nguyenthanhnhanphatcophatdong.jpg
Anh Nguyễn Thành Nhân - Phó Bí thư Đoàn trường phất cờ phát động chiến dịch Mùa hè xanh 2018.

 

Muahexanh_2018_sinhvienhaohuclenduong.jpg
Các chiến sĩ Mùa hè xanh đang háo hức chuẩn bị lên đường.

 

Muahexanh_2018_chupanhluuniem.jpg
Các chiến sĩ mật trận An Giang chụp ảnh lưu niệm trước khi xuất phát lên đường.

Tin: CLBTT, ảnh: STDT.