Nhảy đến nội dung
x

Hoạt động mùa hè xanh của sinh viên Khoa

Trong chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2018, sinh viên Khoa Lao động và Công đoàn cũng đồng hành cùng sinh viên các khoa trong Trường góp phần vào chiến dịch tại mặt trận An Giang. Khoa xin chia sẻ loạt hình ảnh các chiến sĩ mùa hè xanh của Khoa gửi về.

 1. Hoạt động chăm vui chơi cùng trẻ em.                                                                                                                     

Chamlotreem1.jpg

 

Chamlotreem3.jpg

2. Hoạt động vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm.

Phatquangbuiram1.jpg

 

Phatquangbuiram2.jpg

3. Hoạt động cải tạo, sửa chửa nhà dân, công trình công cộng.

caitaonhacongtrinh1.jpg

 

caitaocongtrinh2.jpg

 

caitaocongtrinh3.jpg

 

caitaocongtrinh4.jpg

Tin và ảnh: Kim Yến, Bình Phước.