Nhảy đến nội dung
x

Tăng cường hợp tác với đối tác nước ngoài

Trong chuyến đi công tác nước ngoài của đoàn giảng viên Khoa từ ngày 20/5-25/5/2024, Ban Lãnh đạo Khoa cùng đoàn giảng viên đã có cơ hội họp với Ban Lãnh đạo của Khoa Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc Gia, Đài Loan (NTUST).

1

Hình ảnh Giảng viên Khoa tại buổi giảng dạy tại Hội trường Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc Gia, Đài Loan (NTUST)

Trong buổi họp, Lãnh đạo 2 Khoa trao đổi thảo luận về các cơ hội hợp tác trao đổi giảng viên, trao đổi sinh viên và một số hướng hợp tác nghiên cứu và giảng dạy giữa 2 Khoa trong thời gian sắp tới.

2

Hình ảnh Giảng viên Khoa và Giảng viên Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc Gia, Đài Loan (NTUST) tặng quà lưu niệm