Nhảy đến nội dung
x

SINH VIÊN CỦA KHOA ĐI GIAO LƯU VĂN HÓA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG  NGHỆ QUỐC GIA, ĐÀI LOAN (NTUST)

Nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế của Khoa với các đối tác nước ngoài cũng như giúp cho giảng viên, sinh viên Khoa có cơ hội trao đổi học thuật và giao lưu văn hóa với các Trường Đại học lớn tại nước ngoài. Vừa qua, TS. Nguyễn Đình Hòa – Trưởng khoa và ThS. Hoàng Thị Tường Vinh – Trợ lý trưởng Khoa cùng 12 sinh viên Khoa có chuyến công tác tại Trường Đại học Khoa học và Công  nghệ Quốc gia, Đài Loan (NTUST) từ ngày 20/5/2024 – 25/5/2024.

Khi đến Trường Đại học Khoa học và Công  nghệ Quốc gia, Đài Loan (NTUST), sinh viên Khoa rất hào hứng khi được tiếp cận môi trường học tập và thiết bị hiện đại. Đây là cơ hội để các bạn có nhiều kinh nghiệm trong học tập, trao đổi văn hóa và tìm hiểu các cơ hội học tập sau đại học tại Đài Loan.

Ảnh 1

Giảng viên và sinh viên Khoa chụp ảnh lưu niệm tại NTUST

Ảnh 2

Hình ảnh sinh viên Khoa tham gia lớp học về AI trong quản lý