Nhảy đến nội dung
x

SHHT-Journal Club tháng 4/2024

Tháng 4/2024 Khoa LĐCĐ tổ chức buổi SHHT-Journal club thảo luận về chủ đề: “Ý định làm việc tại nhà trong đại dịch COVID-19: một góc nhìn tích hợp lý thuyết động lực bảo vệ và lãnh đạo toàn diện”. Báo cáo viên là GS. Seng-su Tsang- tác giả chính của bài báo – nghiên cứu viên cộng tác của Khoa, đến từ Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia (National Taiwan University of Science and Technology – NTUST). Buổi thảo luận chuyên đề có sự tham gia của các Thầy/Cô là giảng viên của Khoa.

1

Hình ảnh GS Seng- Su Tsang đang thuyết trình chủ đề học thuật 

Kết quả của công bố này cho thấy khả năng lãnh đạo toàn diện và các yếu tố liên quan đến lý thuyết động lực bảo vệ – bao gồm mức độ nghiêm trọng được nhận thức và tính dễ bị tổn thương được nhận thức – có tác động tích cực trực tiếp và gián tiếp đến ý định làm việc tại nhà của nhân viên thông qua vai trò trung gian của các hoạt động liên quan đến làm việc tại nhà của nhân viên. Các yếu tố lý thuyết về động lực bảo vệ được phát hiện là có tác động mạnh mẽ hơn đến ý định làm việc tại nhà của nhân viên so với khả năng lãnh đạo toàn diện.

2

Hình ảnh Giáo sư Seng-Su Tsang và Thầy/Cô Khoa LĐ&CĐ thảo luận trao đổi với Giáo sư