Nhảy đến nội dung
x

Giảng viên của Khoa trao đổi học thuật tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc Gia, Đài Loan (NTUST)

Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển Trường 5 năm, Mục tiêu chất lượng của Trường và Khoa năm học 2023-2024, đoàn giảng viên của Khoa Lao động Công đoàn và Khoa Luật đã có chuyến công tác tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc Gia, Đài Loan (NTUST) từ ngày 20/5 – 25/5/2024.

1

Hình ảnh Giảng viên Khoa tại buổi giảng dạy tại Hội trường Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc Gia, Đài Loan (NTUST)

Đoàn giảng viên đã tham gia giảng dạy các chuyên đề: Các giải pháp nhân sự khi thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam, Thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam và các vấn đề pháp lý liên quan, Các vấn đề pháp lý về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và Quản lý đa văn hóa trong thời kỳ hội nhập.

2

Hình ảnh TS. Nguyễn Đình Hòa - Trưởng Khoa tham gia giảng dạy tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc Gia, Đài Loan 

3

Hình ảnh ThS. Hoàng Thị Tường Vinh - Trợ lý Trưởng Khoa tham gia giảng dạy tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc Gia, Đài Loan