Nhảy đến nội dung
x

Đoàn sinh viên Trường Wofford College (Mỹ) tham gia buổi giao lưu văn hóa tại TDTU

Ngày 20.1.2024, 02 giảng viên và 15 Sinh viên từ Trường Wofford College (Mỹ) đến Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tham quan và giao lưu văn hóa, lịch sử của hai nước cùng với Giảng viên và sinh viên Khoa Lao động và Công đoàn.

Đây là dịp sinh viên hai trường học hỏi, trao đổi kiến thức, một hoạt động vô cùng ý nghĩa và thiết thực nâng cao mối quan hệ hợp tác giữa Trường Wofford College (Mỹ) và Khoa Lao Động và Công đoàn Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

1

Hình ảnh giảng viên, sinh viên Khoa và Đoàn Giảng viên, sinh viên Trường Wofford College (Mỹ) tại buổi họp 

2

Hình ảnh giảng viên, sinh viên Khoa và Đoàn Giảng viên, sinh viên Trường Wofford College (Mỹ) chụp ảnh lưu niệm trước tượng Bác Tôn

3

Hình ảnh giảng viên, sinh viên Khoa và Đoàn Giảng viên, sinh viên Trường Wofford College (Mỹ) tham gia các hoạt động tại buổi họp