Nhảy đến nội dung
x

Chương trình ngoại khóa giao lưu văn hóa giữa Sinh viên Khoa với đoàn sinh viên Đai học Cornell, Mỹ

Trong thời gian tham gia khóa học ngắn hạn “Quan hệ lao động” tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, đoàn giảng viên, sinh viên Đại học Cornell, Mỹ tham gia học tập và tìm hiểu văn hóa Việt Nam, kiến thức về quan hệ lao động thông qua các lớp học và các hoạt động ngoại khóa như du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long và chuyến đi tham quan Trường Đại học Tôn Đức Thắng cơ sở Nha Trang.

1

Hình ảnh sinh viên Khoa và sinh viên Đại học Cornell đi tham gia ngoại khóa tại tỉnh Tiền Giang

1

Hình ảnh sinh viên Khoa và sinh viên Đại học Cornell đi tham gia ngoại khóa tại Quận 1, TP. HCM