Nhảy đến nội dung
x
Seminar with Cornell

Seminar chủ đề về “Quan hệ lao động tại Việt Nam và trên thế giới”

Từ ngày 12/01 đến 23/01/2021, Khoa Lao động và công đoàn Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã phối hợp với ĐH Cornell tổ chức chương trình Seminar chủ đề về "Quan hệ lao động tại Việt Nam và trên thế giới” với sự tham gia của hơn 30 giảng viên, chuyên gia từ ĐH Cornell, Khoa LĐCĐ, VCCI, doanh nghiệp và sinh viên ĐH Cornell, Khoa LĐCĐ theo hình thức trực tuyến. 
Chương trình “Quan hệ lao động tại Việt Nam và trên thế giới” đem đến thông tin gồm các nội dung cụ thể như các thay đổi của Luật lao động Việt Nam 2019, quản trị nguồn nhân lực, trách nhiệm xã hội, hệ thống lương và phúc lợi của người lao động tại Việt Nam, tình hình Quan hệ lao động tại Việt Nam và Mỹ giai đoạn 2017-2020. 
Sáng ngày 13/01/2021, TS. Nguyễn Đình Hòa - Trưởng Khoa Lao động và công đoàn đã trình bày về chủ đề “Quản trị nguồn nhân lực, trách nhiệm xã hội và Hệ thống lương và phúc lợi của người lao động tại Việt Nam”. 
Sáng ngày 14/01/2021, Bà Trần Thị Lan Anh, Phó tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã trình bày về chủ đề “ Giới thiệu về VCCI và các thông tin về quan hệ lao động tại Việt Nam trong những năm gần đây, tình hình lao động trong giai đoạn Covid 19”. Bà Nellie J. Brown, Giám đốc Chương trình An toàn và Sức khỏe tại nơi làm việc cho Viện Công nhân tại Đại học Cornell đã trình bày chủ đề về An toàn và sức khỏe. 
Sáng ngày 16/01/2021, ông Richard Fincher và Larry Fisher từ Đại học Arizona cho Chương trình Hòa giải Hopi và Navajo đã giới thiệu sách và trình bày chủ đề “Phương pháp hòa giải SEA” trong thương lượng.  
Sáng ngày 18/01/2021, ThS. Hà Thị Là - Phó Khoa Lao động và công đoàn đã trình bày về chủ đề “Hệ thống và chức năng của công đoàn Việt Nam”. Sau đó, các chuyên gia, giảng viên và sinh viên hai trường cùng đặt câu hỏi và thảo luận. 
Những buổi thảo luận khác trong chương trình, các chuyên gia trong lĩnh vực Quan hệ lao động đã cùng chia sẻ cho giảng viên và sinh viên hai trường những chủ đề rất thú vị và bổ ích. Với mục tiêu tạo mối quan hệ hợp tác đào tạo và nghiên cứu lâu dài cùng đại học Cornell, tạo ra môi trường trao đổi học thuật để nâng cao năng lực nghiên cứu về quan hệ lao động cho các giảng viên và nhà nghiên cứu quan hệ lao động, TDTU nói chung và Khoa Lao động và công đoàn nói riêng tổ chức rất nhiều hoạt động nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động nhằm góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ ở Việt Nam và các nước.

Dưới đây là một vài hình ảnh của buổi Seminar:

Seminar-with- CornellSeminar-with- CornellSeminar-with- CornellSeminar-with- CornellSeminar-with- CornellSeminar-with- Cornell


Ảnh: STDT Communications, Bài viết: Khoa LĐ&CĐ.