Nhảy đến nội dung
x

Kết quả nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên của Khoa Lao động và Công đoàn năm học 2022-2023

Buổi nghiệm thu đề tài Nghiên cứu Khoa học sinh viên năm học 2022-2023 cấp Trường Khối Xã hội đã diễn ra thành công vào sáng ngày 31/7/2023. Khoa Lao động và Công đoàn tham gia 6 đề tài với các chủ đề liên quan đến lĩnh quản lý nguồn nhân lực.

Kết quả nghiên thu đề tài, các nhóm sinh viên của Khoa LĐ&CĐ đã đạt 1 giải nhất, 1 giải ba và 3 giải khuyến khích, Trong đó, đề tài giải nhất và giải ba được chọn tham gia cuộc thi Euréka. Thành tích này là minh chứng rõ ràng cho sự nỗ lực và tài năng nghiên cứu của các bạn sinh viên Khoa LĐ&CĐ.

Chúc mừng các bạn sinh viên đã hoàn thành hành trình nghiên cứu và cảm ơn các giảng viên của Khoa đã tận tình hướng dẫn các bạn sinh viên nghiên cứu. Kết quả này không chỉ là niềm vinh dự cho sinh viên của Khoa mà còn là sự khích lệ và động viên đối với các bạn sinh viên trong hành trình nghiên cứu và khám phá tri thức.

Hình ảnh sinh viên ra hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH

Hình ảnh sinh viên ra hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH