Nhảy đến nội dung
x
Hoi-thao-mauer

Hội thảo trực tuyến về chia sẻ thông tin sách về Quan hệ lao động và nội dung nghiên cứu của Tiến Sĩ Michael Mauer, Đại học Illinois, Mỹ

Sáng ngày 19/10/2020, Khoa Lao động và Công đoàn đã mời TS. Michael Mauer, Đại học Illinois, Mỹ tổ chức 01 buổi hội thảo chia sẻ nội dung sách TS. Mauer vừa xuất bản và kinh nghiệm xuất bản sách. Buổi hội thảo nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng mối quan hệ hợp tác quốc tế mời giáo sư nước ngoài giảng dạy ngành quan hệ lao động tại trường, đồng thời tạo điều kiện cho các giảng viên Khoa nâng cao chuyên môn, trao đổi phương pháp nghiên cứu, viết và xuất bản sách chuyên ngành theo chuẩn quốc tế, tạo điều kiện cho sinh viên được trao đổi với giảng viên nước ngoài về kiến thức Quan hệ lao động về tình hình công đoàn Mỹ, luật và thỏa ước lao động tập thể, đồng thời trau dồi khả năng tiếng Anh. 

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, Tiến sĩ Michael Mauer, các giảng viên và sinh viên đã có chia sẻ trực tuyến tại phòng họp trực tuyến Thư viện Truyền Cảm hứng, TDTU. 

Dưới đây là một số hình ảnh của hội thảo:

Hoi-thao-MauerHoi-thao-Mauer-2Hoi-thao-Mauer-3

Hoi-thao-Mauer-4

Ảnh và bài viết: Khoa LĐ&CĐ.