Nhảy đến nội dung
x
Acta Astronautica

Giảng viên Khoa Lao động và Công đoàn đăng bài nghiên cứu trong tạp chí Acta Astronautica

Số báo tháng 10 năm 2018, của tạp chí Acta Astronautica đã đăng bài báo “Galactic distribution of chirality sources of organic molecules” của Tiến sĩ Daniel S. Helman – giảng viên nghiên cứu Khoa Lao động và công đoàn Đại học Tôn Đức Thắng.

Nghiên cứu này giải quyết câu hỏi về khả năng ở được của môi trường các hành tinh và vạch ra một loạt các câu hỏi để xác định khả năng nguồn gốc của sự sống trong các môi trường thiên văn khác nhau. Sự đóng góp của công trình là bao hàm toàn diện và gồm các hiệu ứng khác nhau như tương tác khoáng sản, bụi giữa các vì sao và đảo ngược từ trường.

Acta Astronautica là tạp chí xuất bản những đóng góp nguyên bản trong mọi lĩnh vực khoa học cơ bản, kỹ thuật, cuộc sống và khoa học xã hội không gian và công nghệ không gian liên quan đến thăm dò không gian. Tạp chí được liệt kê trên Chỉ số trích dẫn khoa học Clarivate Analytics (ISI) Mở rộng - SCIE, mục Kỹ thuật, Máy tính và Công nghệ và được xếp hạng 16/116 (86 phần trăm - % cao nhất) cho Kỹ thuật hàng không vũ trụ bởi CiteScore.

https://authors.elsevier.com/a/1XNreLWHFnmL5