Nhảy đến nội dung
x
Cuoc thi nghien cuu ve quan he lao dong

Cuộc thi Nghiên cứu về lao động 2018

Ngày 3/5/2018, Khoa Lao động và Công đoàn phối hợp với văn phòng ILO tại Việt Nam tổ chức buổi hội thảo phổ biến thông tin về cuộc thi Nghiên cứu về lao động 2018 với chủ đề “Nghiên cứu tìm hiểu thực tiễn Quan hệ lao động hướng tới chính sách tốt hơn” với giải thưởng lên tới 100.000.000 đồng cho 2 hạng mục: đề xuất nghiên cứu tốt và báo cáo nghiên cứu tốt nhất.
Cuộc thi giúp khuyến khích sự tham gia của các nhà nghiên cứu đối với các vấn đề thời sự về quan hệ lao động, tăng cường hướng tiếp cận dựa trên bằng chứng, tạo ra sự kết nối và ảnh hưởng giữa các nghiên cứu thực tiễn và quá trình hoạch định chính sách về quan hệ lao động.
Thời gian nộp bài dự thi: hết hạn ngày 25/06/2018.
Khoa Lao động và Công đoàn tham dự cuộc thi với 2 đề tài nghiên cứu.