Nhảy đến nội dung
x

CHÚC MỪNG SINH VIÊN KHÓA 23 BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THÀNH CÔNG

Ngày 15/8/2023, Khoa Lao động & Công đoàn đã tổ chức hội đồng chấm Khóa luận Tốt nghiệp đợt tháng 08/2023 cho 06 sinh viên khóa 23. Bằng sự nỗ lực, kiên trì, và cố gắng của chính mình và dưới sự hướng dẫn của các giảng viên khoa, tất cả 06 sinh viên đã bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp của mình. Thực hiện khóa luận là cơ hội để sinh viên phát triển khả năng vận dụng kiến thức vào giải quyết vấn đề thực tiễn liên quan đến ngành học.

Khoa Lao động và Công đoàn xin chúc mừng các bạn đã bảo vệ khóa luận thành công, Khoa khuyến thích các bạn sinh viên các khóa tiếp theo nỗ lực học tập để đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp.

 

ảnh 1

   Hình ảnh Hội đồng chấm KLTN đợt tháng 08/2023 và sinh viên bảo vệ KLTN