Nhảy đến nội dung
x

Khoa Lao động và công đoàn đồng tổ chức với Đại học Nam Hoa, Đài Loan Hội thảo quốc tế về phát triển kinh tế và quản trị kinh doanh năm 2022 ngày 27/05/2022 đến 28/05/2022

Trong 2 ngày từ 27/05 và 28/05/2022, Khoa Lao động và Công đoàn, Đại học Tôn Đức Thắng và Khoa Quản trị kinh doanh quốc tế của Trường Đại học Nam Hoa phối hợp đồng tổ chức Hội thảo quốc tế về phát triển kinh tế và quản trị kinh doanh năm 2022 - International Conference on Economic Development and Business Management (ICEDBM) 2022 theo hình thức trực tuyến. Buổi hội thảo tạo ra một diễn đàn cho các học giả và chuyên gia để chia sẻ kinh nghiệm và kiến ​​thức nhằm thúc đẩy sự phát triển và quản lý kinh tế ở Đài Loan, Ấn Độ, Đông Nam Á và các nước Nam Mỹ.

Buổi hội thảo có sự tham dự của Chủ tịch Hội thảo: Giáo sư Wann-Yih Wu, Trưởng khoa Quản trị kinh doanh quốc tế, trường Đại học Nam Hoa, Đài Loan; Chủ tịch danh dự của hội thảo: Tiến sĩ Nguyễn Đình Hòa, Trưởng khoa Khoa Lao động và Công đoàn. Các đơn vị tham gia gồm:  Giảng viên và 04 sinh viên Khoa Lao động và Công đoàn, Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam; Giảng viên trường Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT), Ấn Độ; Giảng viên trường Universitas Airlangga, Faculty of Economics and Business, Indonesia; Giảng viên trường ESPAE Graduate School of Management, Ecuador.

Hình 1 - Tiến sĩ Nguyễn Đình Hòa trình bày

HÌnh 1 - Tiến sĩ Nguyễn Đình Hòa trinh bày

 

Hình 2 - Sinh viên Wong Bính Khôi trình bày

Hình 2 - Khôi trình bày

 

Hình 3 - Sinh viên Trịnh Thị Bích Ngọc trình bày

Hình 2 - Ngọc trình bày

 

Hình 4 - Sinh viên Nguyễn Mạnh trình bày

Hình 4 : Mạnh trình bày

 

Hình 5 - Sinh viên Nguyễn Thị Minh Thu trình bày

Hình 5 - Minh Thu trình bày

 

Hình 6 - Thông tin hội thảo

HÌnh 6 - Thông tin hội thảo