Nhảy đến nội dung
x

Hội thảo chủ đề về “Kiểm định chất lượng giảng dạy và học tập bằng tiếng Anh theo hình thức trực tuyến” (buổi 2) với Đại học Nam Hoa, Đài Loan ngày 03/12/2021

Ngày 03/12/2021, Khoa Lao động và Công đoàn, Đại học Tôn Đức Thắng đã phối hợp với Khoa Quản trị kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Nam Hoa, Đài Loan tổ chức 01 buổi hội thảo chủ đề “Kiểm định chất lượng giảng dạy và học tập bằng tiếng Anh theo hình thức trực tuyến” giữa các giảng viên và sinh viên. Buổi hội thảo có sự tham dự của đại diện Đại học Nam Hoa (Đài Loan) là Giáo sư, tiến sĩ Wann-Yih Wu – Trưởng khoa Quản trị kinh doanh quốc tế; Phó giáo sư, tiến sĩ Ying-Kai Liao – Giám đốc chương trình Kinh doanh quốc tế và cô Phạm Thị Thật - NCS,  Giảng viên thỉnh giảng khoa quản trị kinh doanh quốc tế; đại diện Đại học Airlangga (Indonesia) là Giáo sư, tiến sĩ Dian Agustia SE, trưởng khoa Khoa Kinh tế và Kinh doanh, Tiến sĩ Alfiyatul Qomariyah - Giảng viên Khoa Kế toán; đại diện Đại học Tôn Đức Thắng là Nghiên cứu sinh Hoàng Thị Tường Vinh - Giảng viên khoa Lao động & Công đoàn cùng các thầy cô và sinh viên của các trường Đại học Airlangga, Đại học Nam Hoa và 49 sinh viên khoa Lao động và Công đoàn, Đại học Tôn Đức Thắng.

Đầu tiên, đại diện của các trường giới thiệu về Trường và chia sẻ thông tin về các hoạt động mà Nhà trường đã thực hiện để đảm bảo chất lượng dạy và học tiếng Anh của sinh viên học trực tuyến trong giai đoạn dịch Covid-19 bằng nhiều hình thức như điểm danh chuyên cần, thực hiện các bài tập cá nhân và nhóm tại lớp và bài tập về nhà và ghi hình bài giảng để sinh viên có thể xem lại. Bài tập nhóm được khuyến khích thực hiện để sinh viên có cơ hội giao tiếp, thảo luận nội dung bài giảng để ứng dụng vào bài tập. Bên cạnh đó, đại diện các bên cũng thảo luận về phương pháp thúc đẩy chương trình trao đổi sinh viên trong tình hình dịch bệnh Covid-19 và đề xuất giảng viên mỗi khoa sẽ đảm nhiệm giảng dạy trực tuyến 1 môn học ngắn hạn, mỗi khoa cùng cử 1 giảng viên giảng dạy cho 1 môn học với thành phần gồm sinh viên của cả 02 khoa và xem xét thành lập nhóm nghiên cứu khoa học để cùng công bố nghiên cứu.

Hình ảnh buổi hội thảo

Hình 1 - Chủ đề buổi hội thảo

Hình 1

 

Hình 2 - Giáo sư, tiến sĩ Wann-Yih Wu – Trưởng khoa Quản trị kinh doanh quốc tế trình bày

Hình 2

 

Hình 3 - Giảng viên đang trình bày trong buổi hội thảo 

Hình 3

 

Hình 4 - Các giảng viên và sinh viên đang thảo luận

Hình 4