Nhảy đến nội dung
x

Hội thảo chủ đề “Tìm hiểu về văn hóa, cơ hội học tập và tình hình quan hệ lao động ở Việt Nam và Đài Loan” (buổi 3) với Đại học Nam Hoa, Đài Loan ngày 29/12/2021

Ngày 29/12/2021, Khoa Lao động và Công đoàn, Đại học Tôn Đức Thắng đã phối hợp với Khoa Quản trị kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Nam Hoa, Đài Loan tổ chức 01 buổi hội thảo chủ đề: “Tìm hiểu về văn hóa, cơ hội học tập và tình hình quan hệ lao động ở Việt Nam và Đài Loan”. Buổi hội thảo có sự tham dự của đại diện Đại học Nam Hoa là cô Phạm Thị Thật - NCS, Giảng viên thỉnh giảng Khoa quản trị kinh doanh quốc tế và 48 sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh quốc tế; đại diện Đại học Tôn Đức Thắng là Thạc sĩ Huỳnh Võ Thục Quyên - Giảng viên khoa Lao động & Công đoàn và 20 sinh viên Khoa Lao động và Công đoàn.

Đầu tiên, đại diện của các trường giới thiệu về Trường và chia sẻ thông tin về các chương trình  học và các học bổng Nhà trường thiết kế dành cho sinh viên quốc tế đến học tại trường. Bên cạnh đó, các sinh viên hai trường giao lưu trực tuyến theo nhóm qua phần mềm Zoom chia sẻ thông tin về văn hóa giữa Việt Nam và Đài Loan. Thông qua buổi giao lưu trực tuyến, các bạn sinh viên có cơ hội hiểu rõ hơn về văn hóa, cuộc sống, con người, lễ hội, món ăn đặc trưng, ngôn ngữ, điều kiện học tập và môi trường làm việc tại Việt Nam và Đài Loan.    

Hình ảnh buổi hội thảo

Hình 1 - Hai trường giới thiệu về chương trình học và học bổng dành cho sinh viên quốc tế

Hình 1

 

Hình 2 - Hai trường giới thiệu về chương trình học và học bổng dành cho sinh viên quốc tế

Hình 2

 

Hình 3 - Hai trường giới thiệu về chương trình học và học bổng dành cho sinh viên quốc tế

Hình 3

 

Hình 4 - Sinh viên thảo luận theo nhóm trong ứng dụng phòng Breakout room

Hình 4

 

Hình 5 - Sinh viên thảo luận theo nhóm trong ứng dụng phòng Breakout room

Hình 5