Nhảy đến nội dung
x

Hội thảo chủ đề “Thương lượng tập thể trong bối cảnh thay đổi Luật lao động 2019: Học hỏi kinh nghiệm thực tiễn từ các quốc gia trên thế giới” buổi 2 ngày 26/05/2022

Sáng ngày 26/05/2022, Khoa Lao động và Công đoàn, Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức buổi 2 của hội thảo chủ đề: “Thương lượng tập thể trong bối cảnh thay đổi Luật lao động 2019: Học hỏi kinh nghiệm thực tiễn từ các quốc gia trên thế giới”.

Buổi hội thảo có sự tham dự của Tiến sĩ Nguyễn Đình Hòa, Trưởng khoa Khoa Lao động và công đoàn, Đại học Tôn Đức Thắng cùng toàn thể giảng viên Khoa Lao động và công đoàn các chuyên gia Tiến sĩ Michael Mauer - Cố vấn Lao động Cấp cao, Hiệp hội Giáo sư Đại học Hoa Kỳ, Janet Gillman - Hòa giải viên Tiểu bang, Ban Quan hệ Việc làm, Roland N. Goff - Giám đốc Chiến lược, Hiệp hội Y tá Massachusetts cùng các các bạn sinh viên.

Trong buổi hội thảo, các chuyên gia đã trình bày tổng cộng 3 tham luận trao đổi về những chủ đề sau: Luật về thương lượng tập thể ở Oregon, Mỹ; Thương lượng tập thể trong ngành y tế ở Mỹ; Quy trình thương lượng thỏa ước lao động tập thể ở Mỹ. Khoa sẽ tổng hợp nội dung của buổi hội thảo để thực hiện đề tài “Thương lượng tập thể trong bối cảnh thay đổi Luật lao động 2019”.

Hình ảnh buổi hội thảo

Hình 1 - Chủ đề buổi hội thảo 

Hình 1

 

Hình 2 - Cô Janet Gillman trình bày

Hình 2

 

Hình 3 - Tiến sĩ Michael Mauer trình bày

Hình 4

 

 

Hình 4 - Ông Roland N. Goff trình bày

Hình 5

 

Hình 5 - Tiến sĩ Nguyễn Đình Hòa trình bày

Hình 6