Nhảy đến nội dung
x

Hội thảo chủ đề “Thương lượng tập thể trong bối cảnh thay đổi Luật lao động 2019: Học hỏi kinh nghiệm thực tiễn từ các quốc gia trên thế giới” buổi 1 ngày 24/05/2022

Sáng ngày 24/05/2022, Khoa Lao động và Công đoàn, Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức buổi 1 của hội thảo chủ đề: “Thương lượng tập thể trong bối cảnh thay đổi Luật lao động 2019: Học hỏi kinh nghiệm thực tiễn từ các quốc gia trên thế giới”.

Buổi hội thảo có sự tham dự của Tiến sĩ Nguyễn Đình Hòa, Trưởng khoa Khoa Lao động và công đoàn, Đại học Tôn Đức Thắng cùng toàn thể giảng viên Khoa Lao động và công đoàn, các chuyên gia TS. Richard Fincher - Trọng tài viên, Đại học Cornell, TS. Arthur Wheaton - Đại học Cornell, PGS. Mark Anner Đại học Penn State, TS. Helena Worthen - Đại học Illinois, TS. Joe Berry - Đại học Illinois, TS. Michael Mauer Đại học Illinois cùng các giảng viên trường Đại Học Nam Hoa và các bạn sinh viên.

Trong buổi hội thảo, các chuyên gia đã trình bày tổng cộng 4 tham luận trao đổi về những chủ đề sau: Thương lượng tập thể và mô hình giải quyết tranh chấp lao động ở Myanmar; Mối liên hệ giữa thương lượng tập thể ở doanh nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu và trường hợp thương lượng tập thể ở Honduras; Thương lượng tập thể và luật liên quan thương lượng ở Mỹ, trường hợp nghiên cứu trong ngành giáo dục đại học ở Mỹ; Cơ chế và kỹ thuật thương lượng tập thể ở Mỹ. Khoa sẽ tổng hợp nội dung của buổi hội thảo để thực hiện đề tài “Thương lượng tập thể trong bối cảnh thay đổi Luật lao động 2019”.

Hình ảnh buổi hội thảo

Hình 1 - Chủ đề buổi hội thảo

Hình 1

 

Hình 2 - Tiến sĩ Richard D. Fincher trình bày  

Hình 2

 

Hình 3- Tiến sĩ Richard D. Fincher trình bày  

Hình 3

 

Hình 4 - Tiến sĩ Mark Anner trình bày

Hình 4

 

Hình 5 - Tiến sĩ  Mark Anner trình bày  

Hình 5

 

Hình 6 - Tiến sĩ Joe Berry và Phó giáo sư - Tiến sĩ Helena Worthen trình bày  

Hình 6

 

Hình 7 - Thầy Arthur Wheaton trình bày  

Hình 7