Nhảy đến nội dung
x

Giảng viên và sinh viên Trường đại học Cornell – Mỹ trao đổi học tập và giao lưu văn hóa với giảng viên và sinh viên Khoa Lao động và Công đoàn (15/02- 18/03/2022)

Từ ngày 15/02- 18/03/2022, Khoa Lao động và Công đoàn phối hợp với Viện Quan hệ lao động, Đại học Cornell, Mỹ tổ chức Chương trình Engaged Learning Program trao đổi học tập và giao lưu văn hóa giữa giảng viên và sinh viên hai trường lần thứ 8.

Trong khoảng thời gian giao lưu trao đổi, đoàn sinh viên Đại học Cornell cùng sinh viên Khoa Lao động và Công đoàn trải qua rất nhiều hoạt động chia sẻ về quan hệ lao động và quản trị nguồn nhân lực và tham gia rất tích cực thực hành ngoại khóa về hòa giải và thương lượng theo format chương trình của Đại học Cornell do giảng viên Arthur Weaton, trưởng nhóm nghiên cứu lao động của Viện Quan hệ lao động, Đại học Cornell trực tiếp giảng dạy. Nhiều chuyên gia khách mời tham gia chia sẻ trong chương trình như Bà Trần Thị Lan Anh (Tổng thư ký Liên đoàn Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI), Bà Đặng Thị Hải Hà (Nhà sáng lập và Cố vấn chiến lược của Respect Vietnam) và nhiều chuyên gia về quan hệ lao động khác.

Đây là hoạt động thường niên mà Khoa Lao động và Công đoàn ký kết hợp tác với Đại học Cornell.

Hình ảnh chương trình 

Hình