Nhảy đến nội dung
x

Hội thảo chủ đề giảng dạy trực tuyến hiệu quả, chương trình trao đổi sinh viên và giảng dạy hiệu quả chương trình tiếng Anh trong đại dịch Covid-19: Thách thức và giải pháp

Ngày 29/10/2021, Khoa Lao động và Công đoàn, Đại học Tôn Đức Thắng đã phối hợp với Khoa Quản trị kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Nam Hoa, Đài Loan tổ chức 01 buổi hội thảo giữa các giảng viên và sinh viên. Đại diện phía Đại học Nam Hoa – Đài Loan gồm: Giáo sư, tiến sĩ Wann-Yih Wu – Trưởng khoa Quản trị kinh doanh quốc tế; Giáo sư, tiến sĩ Paul Lai - Giảng viên Khoa Tài chính; Phó giáo sư, tiến sĩ Ying-Kai Liao – Giám đốc chương trình Kinh doanh quốc tế; Phó giáo sư, tiến sĩ Hsin-Kuang Chi – Giảng viên khoa Quản trị kinh doanh và Nghiên cứu sinh Phạm Thị Thật – Khoa Quản trị kinh doanh. Đại diện phía Đại học Tôn Đức Thắng có sự tham dự của Tiến sĩ Nguyễn Đình Hòa – Trưởng khoa Lao động & Công đoàn; Thạc sĩ Hà Thị Là – Phó trưởng khoa Khoa Lao động & Công đoàn; Tiến sĩ Nguyễn Hồ Khánh Vân cùng nhiều giảng viên của trường.
Đầu tiên các đại diện của hai trường chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy hiệu quả trên nền tảng trực tuyến của Google meet và Zoom và thảo luận những tính năng hữu ích của các nền tảng như chia nhóm, bài tập trắc nghiệm, điểm danh tự động. Tiếp đến, giảng viên trao đổi về phương pháp thúc đẩy hiệu quả chương trình giảng dạy bằng Tiếng Anh cho sinh viên. Giảng viên đề xuất nên tìm hiểu nền tảng tiếng Anh của học viên để thiết kế bài giảng, triển khai các phương pháp hoạt động nhóm, cách tìm kiếm tài liệu và chia nhỏ số lượng sinh viên mỗi lớp để quản lý và hỗ trợ sinh viên trong quá trình học. Bên cạnh đó, hai Khoa cũng thảo luận về phương pháp thúc đẩy chương trình trao đổi sinh viên trong tình hình dịch bệnh Covid-19 và đề xuất giảng viên mỗi khoa sẽ đảm nhiệm giảng dạy trực tuyến 1 môn học ngắn hạn, mỗi khoa cùng cử 1 giảng viên giảng dạy cho 1 môn học với thành phần gồm sinh viên của cả 02 khoa và xem xét thành lập nhóm nghiên cứu khoa học để cùng công bố nghiên cứu.

Chủ đề buổi hội thảo
Chủ đề buổi hội thảo

 

Thành phần diễn giả tham dự
Thành phần diễn giả tham dự

 

Các giảng viên và sinh viên đang thảo luận
Các giảng viên và sinh viên đang thảo luận.

 

Giáo sư, tiến sĩ Wann-Yih Wu – Trưởng khoa Quản trị kinh doanh quốc tế trình bày
Giáo sư, tiến sĩ Wann-Yih Wu – Trưởng khoa Quản trị kinh doanh quốc tế trình bày.

 

Các giảng viên và sinh viên đang thảo luận 1
Các giảng viên và sinh viên đang thảo luận.