Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc xử lý quá hạn đào tạo, nghỉ học tạm thời quá quy định, cảnh báo học vụ quá hạn đào tạo

Gửi các bạn sinh viên thuộc diện quá hạn đào tạo, nghỉ học tạm thời quá quy định, cảnh báo học vụ quá hạn đào tạo.

Khoa đã nhận các danh sách từ phòng Đại học gồm:
1- Danh sách SV bị xử lý học vụ quá hạn đào tạo (Tình hình nơ môn của SV ngành 1, ngành 2, danh SV ngành 1, ngành 2)
2- Danh sách xóa tên SV nghỉ học tạm thời quá quy định,   
3- Danh sách SV bị CBHV quá hạn đào tạo (danh sách SV ngành 1, ngành 2).
4- Danh sách CBHV SV khóa TS 2012,2013,2014 do không ĐKMH từ HK1/2017-2018 hoặc HK2/2017-2018 trở đi và có số tín chỉ nợ >10.

Đề nghị sinh viên thuộc diện nêu trên thực hiện các bước sau:

a/ Liên hệ giáo vụ khoa để xác nhận mình có nằm trong diện nói trên không. Nếu có sai sót gì thì phản hồi.

b/ Đối với sinh viên diện cảnh báo học vụ: Phải làm bản cam kết học tập tốt hơn bằng những hành động minh chứng như: Đăng ký môn học, học tập nghiêm túc qua điểm danh của giảng viên, công tác kiểm định của Trường, hoàn thành nghĩa vụ học phí. Trong đơn trình bày lộ trình học và tốt nghiệp như thế nào? Có xác nhận của phụ huynh về việc theo dõi, nhắc nhở sinh viên thực hiện nghiêm túc các điều đã cam kết.
- Thời hạn nộp bản cam kết chậm nhất 17g00’, ngày 26/10/2018.

c/ Đối với sinh viên diện xử lý học vụ: 
Sinh viên làm đơn xin cứu xét và trình bày mong muốn như gia hạn, đơn xin chuyển hệ, chuyển bậc đào tạo (đối với ngành có đào tạo VLVH, cao đẳng thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội). Trong đơn cứu xét phải có lộ trình học tập, tốt nghiệp cụ thể, có xác nhận của phụ huynh về việc theo dõi, nhắc nhở sinh viên thực hiện nghiêm túc các điều đã cam kết.
- Thời gian nộp đơn cứu xét 08/11/2018.

d/ Mọi thắc mắc, thông tin chưa rõ ràng, sinh viên liên hệ giáo vụ Khoa tại Phòng B002, hoặc số điện thoại 37755069 (điện thoại bàn) để được giải đáp.

Trân trọng!